Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den sociala tryggheten för stipendiater förbättras från och med år 2009

Social- och hälsovårdsministeriet
18.12.2008 12.25
Pressmeddelande -

Den sociala tryggheten för personer som arbetar med hjälp av stipendier förbättras och klarläggs. Stipendiater börjar från och med år 2009 omfattas av lagstadgat inkomstrelaterat pensionsskydd och rehabiliteringsförmåner enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) för stipendiearbetets del. Stipendiater börjar också omfattas av lagstadgad grupplivsförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring. De blir dessutom på grund av den arbetsinkomst som fastställts för dem i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare delaktiga av inkomstrelaterade dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen och av Folkpensionsanstaltens rehabiliteringspenning.

Regeringen föreslog torsdagen den 18 december att ändringen av lagen om pension för lantbruksföretagare och av vissa lagar som har samband med den ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredag.

En stipendiat som är bosatt i Finland är skyldig att försäkra sig i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt när han eller hon har beviljats stipendium från Finland, med stöd av vilket han eller hon arbetar i minst fyra månader utan avbrott. Dessutom skall hans eller hennes LFöPL-årsarbetsinkomst av denna verksamhet uppskattas minst till minimibeloppet. Stipendiatens pensionsskydd bestäms på den årsarbetsinkomst som fastställts för honom eller henne på samma sätt som i fråga om lantbruksföretagare. Även självriskandelen för sjukdagpenningen är likadan.

Stipendiaten som inte är berättigad till arbetslöshetsdagpenning har rätt till arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning under de 130 första arbetslöshetsdagarna då personen har varit försäkrad i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare sammanlagt minst två år under de föregående fyra åren

Under vissa förutsättningar kan stipendiatarbete också utföras utomlands. Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet ändras så att stipendiater som är försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare har möjlighet att omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet under arbete utomlands i tio år.

I och med lagändringen ska stipendiaterna betala lagstadgade försäkringsavgifter och försäkringspremier av sina arbetsstipendier. Avgifterna och premierna utgör sammanlagt ungefär 14 procent av de stipendier som beviljas.

För mer information: regeringssekreterare Maritta Hirvi, tfn (09) 160 74338

Tillbaka till toppen