Hyppää sisältöön
Media

Mihin haluamme kannustaa ihmisiä ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistämisessä? 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2020 13.45
Tiedote

Sosiaaliturvakomitea tarkasteli kokouksessaan 23.11.2020 ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistämisen haasteita, erityisesti kannustinloukkuja. 

- Moni sosiaaliturvaetuus on vastikkeellinen: opintotuen vastikkeeksi vaaditaan opintopisteitä, työttömyysetuuksien vastikkeeksi aktiivista työnhakua. Vastikkeellisuus ohjaa ihmisten käyttäytymistä eli kannustaa kohti jotain tavoitetta, kertoo sosiaaliturvakomitean työllisyyden ja osaamisen jaoston puheenjohtaja Marjaana Maisonlahti.

Kun sosiaaliturva ei jossain tilanteessa kannusta työntekoon, sitä kutsutaan kannustinloukuksi.

 - Kannustinloukkuja ei voida täysin poistaa, vaan meidän on tehtävä valintoja: Millaiseen toimintaan haluamme kannustaa ja ketä, ja missä olosuhteissa. Millaiset kannustinloukut olemme valmiit hyväksymään? Haluammeko kannustaa ihmisiä osa-aikatyöhön vai kokoaikatyöhön? Haluammeko kannustaako nopeaan työllistymiseen tai valmistumiseen - vai osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen? sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio kysyy.

Komitean keskustelussa nousi esiin kaksi elämäntilanteiden ryhmää, joissa ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistäminen tuottaa erityisen paljon haasteita ja jotka tulisi huomioida perinteisempien roolien rinnalla kannustinloukkujen tarkastelussa. Palkkatyön reuna-alueelle on muodostunut yrittäjyyden ja palkkatyön rajapinta, jossa ovat esimerkiksi monet ruokalähetit. Toinen tällainen kannustinloukkujen tarkastelun kohta on opintotuen ja työttömyysetuuksien välimaastossa. Jo pitemmältä aikaväliltä tunnistettiin yksinhuoltajien, vammaisten henkilöiden, ulosotossa olevien ja osatyökykyisten haasteet.

Kannustinloukkujen purkamisen trilemma

- Suomi on panostanut kannustinloukkujen purkamiseen viime vuosikymmeninä. Tunnettuja keinoja vaikuttaa kannustinloukkuihin ovat esimerkiksi sosiaaliturvan tason leikkaaminen, soviteltua työttömyysetuutta saavien tulojen kasvattaminen suojaosilla tai kaikkien pienituloisten työntekijöiden käytettävissä olevien tulojen kasvattaminen esimerkiksi veronkevennyksillä. Kannustinloukkujen purkaminen ei ole vain dilemma vaan suorastaan trilemma, sillä käytettävät keinot vaikuttavat aina kolmeen asiaan: työnteon kannustimiin, sosiaaliturvan riittävyyteen sekä julkisen talouden tasapainoon. Millaiseen tasapainoon näiden kolmen välillä halutaan pyrkiä, kysyy valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen
- Kaikki kannustinloukut eivät ole työllisyyden näkökulmasta yhtä haitallisia. Tutkimustulosten avulla voidaan arvioida, missä kannustinparannuksilla olisi suurin vaikutus työllisyyteen, toteaa Kärkkäinen. 

Byrokratialoukku näyttäytyy etenkin pienten työtulojen hankkimisessa. Lyhytaikainen työ voi esimerkiksi johtaa etuuksien takaisinperintään ja viipeeseen niiden saamisessa uudelleen. 

- Epävarmuus ja ennakoinnin vaikeus voi olla sekä objektiivista että subjektiivista. Byrokratialoukku on vakiintunut käsitteenä ja ongelma tunnistetaan valmistelussa. Byrokratialoukku onkin lieventynyt, muttei poistunut, kertoo tutkimusprofessori Heikki Hiilamo

- Tällä hetkellä yhden syyperusteisen etuuden ja tulojen yhteensovittaminen on pääasiallisesti selkeää ja ennustettavaa. Yhteensovittaminen muuttuu vaikeammin ennustettavaksi ja vähemmän läpinäkyväksi, jos ensisijaisen syyperusteisen etuuden ja palkkatulojen lisäksi toimeentuloa täydennetään myös asumistuella tai toimeentulotuella, muistuttaa Moisio.

Sosiaaliturvakomitean keskustelu pohjusti sosiaaliturvan ongelmaraporttia ”Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistäminen”. Raportti valmistuu vuonna 2021. 

Sosiaaliturvakomitea kokoontuu seuraavan kerran 25.1.2021. Silloin kokouksen pääaiheena on sosiaaliturvan ongelmakokonaisuus ”Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen”.

Liitteet:

Lisätietoja:


komitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, p[email protected]
viestintäasiantuntija Tuulia Nieminen, p. 0295 163 635
johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085
Marjaana Maisonlahti, työllisyyden ja osaamisen jaoston puheenjohtaja, hallitusneuvos, p. 0295 163 288
Olli Kärkkäinen, tutkimus- ja arviointijaoston jäsen, valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija, p. 0295 530 545, [email protected]
Heikki Hiilamo, komitean pysyvä asiantuntija, tutkimusprofessori, p. 0295246150, heikki.hiilamo(at)thl.fi


Pasi Moisiota, Olli Kärkkäistä ja Heikki Hiilamoa lukuun ottamatta sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]
•    Sosiaaliturvauudistus
•    Sosiaaliturvauudistus Twitterissä

Sivun alkuun