Hyppää sisältöön
Media

Sosiaaliturvakomitean keskustelussa palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2021 9.36
Tiedote

Sosiaaliturvakomitea kokoontui maanantaina 22.3.2021. Komitea keskusteli ensimmäistä kertaa palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta. Se on yksi komitean määrittämistä neljästä sosiaaliturvan keskeisestä ongelmakokonaisuudesta, joiden pohjalta komitea rakentaa sosiaaliturvauudistuksen tiekartan.

- Etuuksien ja palveluiden kohtaamattomuutta syntyy monin eri tavoin. Voi olla, että sopivaa palvelua ei ole tarjolla tai sitä ei tarjota oikea-aikaisesti. Toiseksi voi olla, että palveluun osallistuminen ei ole kannustavaa tai velvoittavaa. Ongelma syntyy myös, jos palveluja ei tunneta eikä niihin osata hakeutua, toteaa työ- ja toimintakykyjaoston puheenjohtaja Raimo Antila.

- Parannettavaa on etuus- ja palvelutarpeen tunnistamisessa, palvelun aloittamisen oikea-aikaisuudessa sekä etuus- ja palvelupolun jatkuvuudessa ja seurannassa. Asiakkaita tulee kannatella asiakkaan tarpeen ja yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti, toteaa Antila.

Sosiaalipolitiikan professori Minna van Gerven vertailee työssään Suomen ja muiden maiden sosiaaliturvajärjestelmiä. 

- Tärkeintä olisi, että yhteen sovitettavat järjestelmät pystyvät tukemaan yksilöitä heidän tarpeidensa mukaisesti. Suomessa asiakas saa usein kaavamaisesti palvelun sen perusteella, millä etuudella hän on – ei niinkään asiakkaan tarpeiden perusteella. Meillä on siiloutuneet palvelut ja siirtyminen etuuksien ja palvelujen välillä on ongelmallista, varsinkin haavoittuvimmille ryhmille. Esimerkiksi Hollanti panostaa varhaiseen palveluihin pääsemiseen enemmän kuin Suomi, van Gerven kertoo.

Sosiaaliturvakomitea keskusteli oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainosta. Jos palveluihin osallistuminen olisi etuuden saajille nykyistä kannustavampaa ja velvoittavampaa, yhteiskunnalla pitäisi samalla olla nykyistä vahvempi velvoite tarjota sopivia palveluita oikeaan aikaan.

Palvelutarpeen tunnistaminen ja palvelujen laatu vaikuttavat siihen, miten hyvin asiakkaan tukeminen onnistuu. Palvelujen kehittäminen merkitsee myös taloudellista panostusta niihin, huomautettiin komitean keskustelussa. 

Osittaisen työllistymisen kannustimet ovat hyvät

Sosiaaliturvakomitea sai tilannekatsauksen ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevan ongelmakokonaisuuden konkretisointiin. Yhteensovittamisen ongelmienkin taustalta löytyy useita yhteiskuntapoliittisia valintoja, joiden yhtenä tavoitteena on ollut oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino. 

Tutkimusprofessori Tomi Kyyrä kertoi työttömyysturvasta ja työttömyyden aikaisesta työskentelystä:

- Suomessa osittaisen työllistymisen taloudelliset kannustimet ovat hyvät. Työttömyyden aikainen työskentely nopeuttaa työllistymistä kokoaikaisesti useimmissa tapauksissa - tai ei ainakaan hidasta sitä. Yhteensovittamista voidaan vielä pyrkiä parantamaan vähentämällä epävarmuutta soviteltujen työttömyysetuuksien ja muiden tulonsiirtojen suuruudesta, kertoo Kyyrä.

Sosiaaliturvan ongelmakokonaisuuksien työstäminen 

Komitea kirjoittaa vuoden 2021 aikana sosiaaliturvan ongelmakokonaisuuksista kannanotot. Kokouksessa keskusteltiin kannanottojen rakenteesta.

Komitean seuraavassa kokouksessa 10.5. käsitellään kaikkia sosiaaliturvan ongelmakokonaisuuksia.

Lisätietoja:

komitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]
Raimo Antila, osastopäällikkö, työ- ja toimintakykyjaoston puheenjohtaja, p. 0295163094, [email protected]
Minna van Gerven, sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto, [email protected]

Marjaana Maisonlahti, työllisyyden ja osaamisen jaoston puheenjohtaja, hallitusneuvos, p. 0295 163 288, [email protected]
Tomi Kyyrä, tutkimusprofessori, VATT, [email protected]
viestintäasiantuntija Tuulia Nieminen, p. 0295 163 635, [email protected]
osastopäällikkö Heli Backman, p. 0295 163 668, [email protected]
johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected]

Kokousaineiston liitteet: 

Sivun alkuun