Hyppää sisältöön
Media

Sosiaaliturvan monimutkaisuuden selvittäminen etenee monikerroksisen mallin mukaisesti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2020 16.15
Tiedote

Sosiaaliturvakomitea jatkoi sosiaaliturvan monimutkaisuuden selvittämistä. Komitean kokouksessa maanantaina 2.11. aiheena olivat erityisesti monimutkaisuuden syyt ja yksinkertaistamisen reunaehdot.

Yksinkertaistamisen keskeisimmäksi reunaehdoksi nousivat sosiaaliturvajärjestelmän rakenteiden ja valittujen ratkaisujen perusteet. Komitean jaostojen tekemän selvitystyön mukaan vaikuttaa siltä, että vain osa monimutkaisuudesta on ”tarpeetonta”. Yleensä monimutkaisuuden taustalla ja perusteena on tavoite etuuden kohdentamisesta tai muu arvovalinta.  

Komitea päätti käyttää etuuslainsäädännöstä johtuvan monimutkaisuuden selvittämistyössä kolmikerroksista mallia, jossa ongelmat on jaettu seuraavasti:
a. ”Tarpeeton” monimutkaisuus
b. Etuuksien halutusta kohdentamisesta aiheutuva monimutkaisuus
c. Sosiaaliturvan perusrakenteista juontuva monimutkaisuus.

- Sosiaaliturvauudistuksen tiekarttaa varten komitea linjaa, millaista sosiaaliturvan monimut-kaisuutta halutaan vähentää ja millainen hyväksytään. Komitea käy läpi, ovatko arvioitavien nykyisten ratkaisujen perusteet edelleen päteviä ja riittäviä, esimerkiksi niiden palvellessa turvan toivottua kohdentamista tai muita arvovalintoja, sanoo komitean puheenjohtaja Pasi Moisio.

Sosiaaliturvan toimeenpanoon liittyvästä monimutkaisuudesta löytyi selvitystyössä kaksi ongelmatasoa: ongelmat, jotka voitaisiin ratkaista ilman lainsäädännön muutoksia, ja lakimuutoksia vaativat ongelmat. 

Sosiaaliturvakomitea pyrkii ratkomaan selvitystyössä mahdollisesti löytyvät ”tarpeettoman” monimutkaisuuden ongelmat sosiaaliturvan kokonaisuudistusta nopeammalla aikataululla. Komitea nosti esiin muun muassa tiedonkulun haasteet sellaisena toimeenpanon monimutkaisuutena, jota olisi mahdollista vähentää, tietosuoja huomioon ottaen.  


Työkyvyttömien työttömien tilanteella kytkökset myös palvelujen ja etuuksien yhteensovittamiseen

Toinen käsiteltävä asiakokonaisuus oli tosiasiallisesti työkyvyttömien työttömien tilanne. Komitean erillistoimeksianto osoittaa, että tilanteessa on kyse etuuksien määräytymisperusteiden ja työkyvyn arvioinnin lisäksi laajemmasta palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen sekä kuntoutuksen ja muiden palvelujen prosessien ongelmista. Erillistoimeksiannolla aloitetun selvitystyön on tarkoitus jatkua ja laajeta palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen ongelmaraportin pohjaksi.


Sosiaaliturvakomitea käsittelee määrittelemiään sosiaaliturvan ongelmakokonaisuuksia kokouksis-saan seuraavasti:
- 23.11.2020 kokouksessa ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistäminen, 
- 25.1.2021 kokouksessa viimesijainen turva, perusturva ja asuminen ja 
- 22.3. 2021 kokouksessa palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen.


Tutkimusyhteistyö Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimusohjelmien kanssa käynnistyy 

Sosiaaliturvakomitea sopi tutkimusyhteistyön käynnistämisestä Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimusohjelmien kanssa. Yhteistyön käynnistää neljän työpaperin sarja ”Suomi globaalissa maailmassa”, teemoina Elonkehä, Teknologia, Väestömuutokset sekä Instituutiot ja politiikka. Työpaperit julkaistaan sosiaaliturvakomitean julkaisusarjassa. Sosiaaliturvakomitean julkaisusarja koostuu työpapereista, jotka voivat olla esimerkiksi itsenäisiä tutkijapuheenvuoroja, sekä raporteista, jotka ovat komitean oman työskentelyn tuotoksia.


Lisätietoja:

komitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]
viestintäasiantuntija Tuulia Nieminen, p. 0295 163 635
osastopäällikkö Heli Backman, p. 0295 163 668
johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085
Pasi Moisiota lukuun ottamatta sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]
 

Liitteet:

Kokouskutsu
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Sosiaaliturvan monimutkaisuus: Raportin rakenne
Sosiaaliturvan monimutkaisuus: Luonnos raportin 4. lukuun
Työkyvyttömät työttömät: Yhteenveto jaostoista
Työkyvyttömät työttömät: Aineistopohjainen tarkastelu (Tiedoksi)
Sairauspäivärahan etuuspolku (Tiedoksi)
Diaesitys
 

Sivun alkuun