Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Mer jämlikhet i systemet för läkemedelsersättning

Social- och hälsovårdsministeriet
14.11.2016 13.36 | Publicerad på svenska 16.11.2016 kl. 9.30
Nyhet

Riksdagen behandlar för närvarande en regeringsproposition som innehåller ett förslag om att överföra alla andra diabetesläkemedel än insulinpreparat till den specialersättningsklass som berättigar till ersättning av 65 procent av kostnaderna för läkemedlen. Detta är samma ersättningsnivå som för koronarkärlssjukdom och hypertoni. Åtgärden ingår i strävan att spara 134 miljoner inom läkemedelsersättningarna. Största delen av besparingarna uppnås genom åtgärder som ska främja konkurrens och rationell läkemedelsbehandling.

Cirka 1,3 miljoner finländare har rätt till specialersättning för läkemedel. Var fjärde finländare har rätt till läkemedel som ersätts enligt den högre eller lägre specialersättningsklassen. Den vanligaste sjukdomen som berättigar till specialersättning för läkemedel är kronisk hypertoni, och antalet personer som är berättigade till ersättningen är 450 000. Kronisk hypertoni hör till den lägre specialersättningsklassen. Den näst vanligaste sjukdomen som berättigar till specialersättning för läkemedel är diabetes, och antalet personer som är berättigade till ersättningen är 320 000. För närvarande hör alla diabetesläkemedel till den högre specialersättningsklassen. Enligt regeringens proposition ska insulinbehandling som behandling med ersättande verkan fortsättningsvis kvarstå i den högre specialersättningsklassen för alla diabetespatienter, medan övriga diabetesläkemedel överförs till den lägre specialersättningsklassen, där ersättningen är 65 procent.

Enligt beräkningar som Folkpensionsanstalten gjort innebär ändringen att självrisken för läkemedelskostnaderna för 141 000 personer med diabetes kommer att stiga med högst 10 euro per år. För ca 66 000 personer stiger självrisken med 10–50 euro per år, för ca 16 000 personer med 50–100 euro per år och för ca 80 000 personer med 100–300 euro per år.

Social- och hälsovårdsministeriet utreder för närvarande behoven av att utveckla systemet för läkemedelsersättning. Som en del av utredningsarbetet är det möjligt att beakta och utreda situationen också för personer med små inkomster, långtidssjuka och de som använder mycket läkemedel. Professor Heikki Ruskoaho har utnämnts till utredningsperson.

Ytterligare information

Liisa Siika-Aho, direktör (SHM), tfn 0295 163 085, [email protected]

Sivun alkuun