Hyppää sisältöön
Media

Varsinais-Suomi kehittää: Ikäihmisten palvelut yhdeltä luukulta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2017 17.52
Tiedote
Runosmäen vanhainkodissa pidetään hyvää huolta. Kuva: Joel Jyränti

Varsinais-Suomen KomPAssi-hankkeen tarkoituksena on kehittää keskitetty palveluohjauksen malli, jonka avulla ikäihminen ja hänen omaisensa löytävät helpommin maakunnassa tarjolla olevat palvelut. Tärkeä osa kehittämishanketta on sähköinen palvelualusta, jolta tulevaisuudessa löytyvät kaikki maakunnan iäkkäille suunnatut palvelut.

"Pyrimme luomaan koko maakuntaan yhden, yhdenmukaisen mallin, jossa huomioidaan koko prosessi neuvonnasta, itsearvioinnista ja ohjauksesta alkaen aina varsinaiseen palvelutarpeen arviointiin ja seurantaan saakka", selventää hankejohtaja Johanna Ritvanen.

"Tarkoitus on lisäksi luoda yhtenäinen asiakkaan toimintakyvyn arviointimalli ja ottaa käyttöön luotettavat arviointivälineet. Kehitystyön tavoitteena on myös luoda monipuolisempia ja yksilöllisemmin kohdentuvia palveluita helpottamaan ikäihmisen ja omaishoitajan arkea."

Merkittävä osa tätä työtä on sähköisen alustan luominen. Sinne kootaan kaikki maakunnan ikäihmisille suunnatut palvelut – niin ryhmä-, vapaaehtois- ja järjestötoiminta kuin eri kriteerein toteuttavat tai yksityisten yritysten iäkkäille suunnatut palvelut. Toisaalta siitä on tarkoitus tulla myös ammattilaisten työväline, josta löytyvät yhtenäiset toimintaohjeet koko maakuntaan.

"Ensisijainen tavoite on, että sivustolta mahdollisimman moni vanhus – vaikka yhdessä omaisensa kanssa – voisi etsiä ja löytää sopivat palvelut arjessa pärjäämiseen. Pyrkimys on, että maakuntalainen ohjautuu alustalla helppojen valintojen kautta eteenpäin ja pystyy itsenäisesti etsimään iäkkäiden palvelut. Itsearviointi on alustalla mukana ja siihen osioon on tarkoitus liittää erilaisia, vaikkapa terveyteen liittyviä riskiseuloja", selvittää Johanna Ritvanen.

Varsinais-Suomen I&O -muutosagentti Kirsi Kiviniemi (vas.) ja hankejohtaja Johanna Ritvanen haluavat koko maakuntaan yhdenmukaisen toimintamallin ikäihmisten palveluohjaukseen ja -neuvontaan. Kuva: Elina Salmi

"Haluamme huomioida asiakkaat myös testaajina, jotta alustasta saadaan niin toimiva ja yksinkertainen kuin mahdollista. Sivuille tulee mahdollisimman monipuoliset hakupalvelut", muistuttaa Kirsi Kiviniemi, Varsinais-Suomen I&O -muutosagentti.

Pilottivaihe alkaa jo tänä syksynä

Kehitystyön alla ovat neuvonta- ja ohjauspalvelut laajemminkin. Tarkoitus on, että jatkossa iäkkään maakuntalaisen käytössä on monta eri kanavaa. Sähköisellä alustalla on muun muassa chat-palvelu ja kysymys-vastaus-palstoja. Puhelimitse palvelua saa tulevaisuudessa vuorokauden ympäri. Lisäksi voi tulla ihan paikan päälle neuvoja kysymään.

Kun maakuntalainen päätyy valitsemallaan tavalla neuvontaan, hän saa aivan aluksi omatoimisuutta tukevaa neuvontaa. Samalla asiakasneuvoja kuulostelee, pärjääkö henkilö kevyemmillä palveluilla vai pitääkö tehdä kotikäynti ja selvittää palveluiden tarvetta tarkemmin. Hankkeen aikana on tarkoitus yhdenmukaistaa toimintamallit niin, että maakunnan joka kolkassa toimitaan samalla tavalla ja asukkaat saavat yhdenmukaista palvelua.

"Kevään aikana muodostimme ensimmäisen version toimintamallista, ja se siirtyy pilottivaiheeseen syksyn aikana. Kokeilukunnat on valittu ja niissä malli viedään konkreettisesti käytännön tasolle. Uskon että pilottikunnissa jalkautus onnistuu ja työskentely jatkuu pilottivaiheen jälkeenkin mallin mukaisesti. Pilotoinnin aikana selviävät myös mahdolliset heikot kohdat ja nekin ehditään vielä korjata", vakuuttaa Johanna Ritvanen.

HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAJAT

Varsinais-Suomen KomPAssi-hanke jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen. Tärkein tehtävä on järjestää iäkkäiden maakuntalaisten palveluohjaus ja -neuvonta keskitetysti yhtenäisin menetelmin ja kriteerein.

Toiseksi omaishoidon palveluita halutaan monipuolistaa niin, että ne tukevat nykyistä paremmin sekä ikääntyneiden että omaishoitajien jaksamista. Kolmanneksi hankkeen aikana luodaan digitaalinen palvelu maakuntalaisille, ammattilaisille, alan yrityksille ja järjestöille.

Varsinais-Suomi on maakuntana haasteellinen, koska kuntia on paljon, ne ovat keskenään hyvin erikokoisia ja maakuntaan kuuluu myös saaristoa, jossa asukkaat ovat usein hankalien matkojen takana. Maakunta on vahvasti kaksikielinen, joten KomPAssi-hankkeen tärkeänä tehtävänä on kehittää myös ruotsinkielistä palveluneuvontaa ja -ohjausta.

Hankevastaavana kuntana toimii Turku, ja mukana ovat kaikki maakunnan 27 kuntaa. Hankkeen kanssa yhteistyötä tekevät lukuisat järjestöt, Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät paikallisyhdistyksineen.

Hanketta vetää hankejohtaja Johanna Ritvanen. Johannan aisaparina toimii Varsinais-Suomen I&O-muutosagentti Kirsi Kiviniemi. Kirsin sydäntä lähellä ovat erityisesti kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ja maakunnan tasolla asumispalvelujen yhtenäistäminen. Lisäksi hänen tavoitteensa muutosagentin roolissa on edistää maakunnan ikäihmisten palveluketjujen kokonaisuuksia ja sitä, että maakunnan ikäihmiset saavat yhdenvertaisesti tarvitsemansa palvelut.

Teksti : Elina Salmi

Tämä artikkeli on vapaasti eri medioiden jatkokäytettävissä ja hyödynnettävissä. Muistakaa mainita lähde (stm.fi) ja kirjoittaja.

*

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa eli I&O on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hankkeessa uudistetaan koti- ja omaishoidon sisältöjä, rakennetta ja toimintamalleja.

Lue lisää uudistuksesta:

Lue myös edellinen koti- ja omaishoidon uudistusta koskeva artikkeli

Hyvät käytännöt I&O hankeuutinen kärkihankkeet
Sivun alkuun