Hyppää sisältöön
Media

Uusia keinoja vesihuollon riskien hallintaan

maa- ja metsätalousministeriösosiaali- ja terveysministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2015 12.00
Tiedote 115/2015

Veden laatuun liittyvien terveys- ja ympäristöriskien hallinta helpottuu. Talousvettä toimittavat laitokset, jäteveden puhdistuslaitokset ja viranomaiset saavat käyttöönsä helppokäyttöisen internetpohjaisen ohjelmiston, jonka avulla kukin laitos voi suunnitella omaa riskien hallintaansa. Tavoitteena on tunnistaa talousveden laatua uhkaavat vaarat, saada laadultaan turvallista talousvettä kaikissa olosuhteissa ja varautua vesihuollon häiriötilanteisiin. Tästä hyötyvät sekä laitokset, asiakkaat että viranomaiset.

Riskienhallintaohjelmisto on laitoksille ja viranomaisille maksuton. Ohjelmisto parantaa vedentuotantoketjun riskien hallintaa raakaveden muodostumisalueelta vedenottamon, veden käsittelyn ja vedenjakelun kautta kuluttajan hanaan. Ohjelmiston avulla laitokset voivat järjestelmällisesti tunnistaa veden laatua uhkaavat vaarat, selvittää keinot vaarojen poistamiseksi ja riskien vähentämiseksi sekä ryhtyä tarvittaviin toimiin veden laadun turvaamiseksi.

Riskienhallintaohjelmistolla voidaan arvioida myös viemäröinnin ja jäteveden puhdistuksen ympäristö- ja terveysriskit. Jätevesien riskienhallinnan malli on kehitetty Suomessa ja se on ainutlaatuinen maailmassa.

Myös kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinta paranee uuden huoltotoimien tarkistuslistan avulla. Sen tavoitteena on lisätä kiinteistöjen asukkaiden, omistajien, isännöitsijöiden, huoltoyhtiöiden ja LVI-asentajien tietoisuutta vesijärjestelmiin liittyvistä vaaroista ja riskien hallintakeinoista. Tavoitteena on taata käyttäjille turvallinen talousvesi, toimivat ja kestävät vesihuoltojärjestelmät sekä vähentää kiinteistöjen vuotovahinkoja. Tarkistuslista on tarkoitus saada osaksi kiinteistöjen huoltokirjaa.

Talousveden turvallisuuden varmistaminen kuului Jyrki Kataisen hallitusohjelman kirjauksiin. Työtä on tehty sosiaali- ja terveysministeriön johdolla yhteistyössä muiden hallinnonalojen ja vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa. Ohjelmiston käyttöön otto on osa vesien turvallisuuden toimenpideohjelman toimeenpanoa (WSP, Water Safety Plan), jonka tarkoituksena on tunnistaa koko vedentuotantoketjuun liittyvät riskit ja hallita niitä talousveden laadun turvaamiseksi. WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestö WHO:n suosittelemaan malliin. Jätevesien riskienhallintaohjelmisto kehitettiin Suomessa WSP:n mallin mukaisesti.

WSP:n avulla voidaan parantaa vesihuollon sekä ympäristöterveydenhuollon toimialojen varautumista vesihuollon häiriötilanteisiin ja lisätä kiinteistöjen vesihuollon turvallisuutta.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala (18.6. saakka), STM, p. 029 51 63315, [email protected]
johtaja Jari Keinänen, (22.6.lukien), STM, p. 02951 63311, [email protected]
neuvotteleva virkamies Leena Westerholm, MMM, p. 029 516 2164, [email protected]
neuvotteleva virkamies Minna Hanski (22.6.lukien), MMM, p. 02951 62360, [email protected]
yli-insinööri Kaisa Kauko, YM, p. 02952 50121, [email protected]

Sivun alkuun