Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusi asetus päivittää viitearvot ionisoivalle säteilylle – radonin viitearvo tiukentuu

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.12.2018 10.45
Tiedote 183/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen ionisoivasta säteilystä. Asetus perustuu uuteen säteilylakiin, joka tulee voimaan samaan aikaan asetuksen kanssa 15. joulukuuta.

Uusina ammatteina säteilyturvallisuusasiantuntija ja säteilyturvallisuusvastaava

Asetuksessa säädetään säteilyturvallisuusasiantuntijan ja säteilyturvallisuusvastaavan osaamisvaatimuksista ja heiltä vaadittavasta työkokemuksesta. Molemmat ovat Suomessa uusia säänneltyjä ammatteja ja ne korvaavat nykyiset säteilyturvallisuudesta vastaavat johtajat. 

Säteilyturvallisuusasiantuntijaksi voi kouluttautua osana tutkintoon johtavaa korkea-asteen koulutusta. Kelpoisuuden voi hankkia myös jälkikäteen täydentämällä tutkintoa vaadituilla opinnoilla. Säteilyturvallisuusasiantuntijalla on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus osaamisalalla tai sitä vastaavissa tehtävissä. Säteilyturvallisuusvastaavalta vaaditaan käytännössä samanlaista koulutusta kuin nykyisiltä säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavilta johtajilta.

Uutena asiana asetuksessa säädetään myös lääketieteellistä altistusta aiheuttavan toiminnan sisäisen kliinisen auditoinnin tekemisestä neljän vuoden välein. Ulkoinen auditointi toteutettaisiin kuuden tai kahdeksan vuoden välein riippuen toiminnasta aiheutuvasta riskistä.

Radonille uudet viitearvot

Asetuksella säädetään myös luonnonsäteilyä, kuten radonia, koskevista viitearvoista. 

Uuden asetuksen mukaan asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä sen mukaan, mitä EU:n uusi säteilyturvallisuusdirektiivi edellyttää. Nykyisin työpaikkojen sisäilman radonin toimenpidearvoarvo ja asuntojen sisäilman radonin enimmäisarvo on 400 becquereliä kuutiometrissä. 

Asunnon radonpitoisuus määritetään radonpitoisuuden vuosikeskiarvona, joka mitataan tai mittauksen perusteella arvioidaan vuoden pituiselta yhtäjaksoiselta ajalta. Muun oleskelutilan radonpitoisuus lasketaan tilan käytön aikaisena radonpitoisuuden vuosikeskiarvona.

Radonpitoisuuden mittauksen on oltava yhtäjaksoinen ja kestettävä vähintään kaksi kuukautta. Mittaus on tehtävä syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Lisäksi muussa oleskelutilassa voidaan tehdä täydentäviä mittauksia tilan käytön aikaisen radonpitoisuuden tarkempaa selvittämistä varten

Uuden rakennuksen suunnittelua ja toteutusta koskeva sisäilman radonpitoisuuden viitearvo pysyy samana kuin aiemminkin eli se on 200 becquereliä kuutiometrissä.

Työpaikan radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä työtilassa, jossa työaika on suurempi tai yhtä suuri kuin 600 tuntia vuodessa. Radonpitoisuus lasketaan työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvona. Työperäistä altistusta koskeva viitearvo radonille on 500 000 becquereltuntia kuutiometrissä vuodessa. Altistus lasketaan kaikissa työtiloissa vuoden aikana kertyneiden altistusten summana. 

Avaruussäteily mukana asetuksessa

Lisäksi asetuksessa säädetään avaruussäteilyn viitearvoista. Avaruussäteilystä ilma-aluksen miehistölle aiheutuvan altistuksen viitearvo on efektiivisenä annoksena yksi millisievert vuodessa. Säteilytoiminnasta aiheutuvan työperäisen altistuksen viitearvo myös muulle luonnonsäteilylle kuin radonille tai avaruussäteilylle on yksi millisievert vuodessa. Altistus määritetään efektiivisen annoksen lisäyksenä luonnon taustasäteilystä aiheutuvaan efektiiviseen annokseen.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 0295163317

Sivun alkuun