Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utgör antibiotikaresistenta bakterier ett hot?

Social- och hälsovårdsministeriet
21.9.2016 9.24
Nyhet

Omfattande användning av antibiotika kan göra att det utvecklas bakterier som är motståndskraftiga, dvs. resistenta, mot antibiotika. Det innebär att antibiotika inte biter på bakteriesjukdomar lika bra som vi är vana vid.

Medicinalrådet Anni-Riitta Virolainen-Julkunen från social- och hälsovårdsministeriet svarar i en videointervju på frågan om antibiotikaresistenta bakterier innebär ett hot för oss. Dessutom berättar hon vad vi bör göra för att antibiotika ska vara effektiva även i framtiden och hur man kan minska risken för att insjukna i sjukdomar som kräver antibiotikabehandling.

Länk till videointervjun: https://youtu.be/7mtmoZSXNn4

Textversion av intervjun

Innebär antibiotikaresistenta superbakterier ett hot även för oss här i Finland?

”Om man med superbakterier avser sådana mikrober som är resistenta mot antimikrobiella medel och i fråga om bakterier sådana bakterier som är resistenta mot antibiotika, så är svaret ja. De innebär ett lika stort hot för oss som för resten av världens befolkning.

Om vi inte hade antibiotika, skulle man till exempel på sjukhusen inte längre kunna utföra sådana ingrepp som går genom människans hud. Vanliga dagkirurgiska ingrepp som utförs på poliklinikerna bygger till stor del på att man kan förebygga infektioner och för det behövs antibiotika. Detta system skulle helt fallera, för att inte tala om att det för behandling av vanliga urinvägsinfektioner inte nödvändigtvis längre finns några läkemedel, om vi redan har använt upp dem.”

Vad borde vi göra för att antibiotika ska fortsätta att vara effektiva även i framtiden?

”Det allra viktigaste är att man använder antibiotika med måtta. Antibiotika ska användas när det verkligen behövs, men de ska inte användas i onödan. Detta gäller för såväl djur som människor, att man ska välja rätt läkemedel för rätt situation och tidpunkt. Att till exempel utveckla nya läkemedel kommer inte att vara en lösning på problemet. Det skulle innebära stora utmaningar, eftersom de är dyra och biologiskt redan så besvärliga att utveckla att vi måste klara oss med de läkemedel som vi redan har.”

Hur kan man minska risken för att insjukna i sjukdomar som kräver antibiotikabehandling?

”Det är en mycket bra fråga, men den är ganska svår att besvara. Infektioner kan man få varifrån som helst. När man till exempel åker spårvagn får man bakterier på händerna från räcken och handtag i spårvagnen. Därför är det väldigt bra att använda handdesinfektionsmedel – alltid efter toalettbesök och alltid före måltider. När man kommer hem från stan bör man tvätta händerna och använda handdesinfektionsmedel. Det här är en metod som används också på vårdanstalter och som jag rekommenderar för att förebygga infektioner.

En annan metod är vaccination, till exempel att ta vaccin mot säsongsinfluensa, eftersom man efter en virusinfektion ofta får en bakterieinfektion, som då kräver antibiotikabehandling. En tredje sak att tänka på är att man vid utlandsresor lätt drabbas av turistdiarré och i och med den lätt får med sig redan resistenta mikrober i sitt tarmsystem. Det här har visats i en finländsk undersökning.”

Video: Kimmo Vainikainen

fokus
Sivun alkuun