Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Samordnare för arbetsförmågan undanröjer hinder för sysselsättning

Social- och hälsovårdsministeriet
10.10.2018 11.07 | Publicerad på svenska 10.10.2018 kl. 12.48
Pressmeddelande

I Finland har hittills utbildats cirka 370 samordnare för arbetsförmågan, och ungefär lika många genomgår utbildningen för närvarande. Resultaten av en halvtidsutvärdering av utbildningen vi-sar att de som genomgått utbildningen kan utnyttja samarbetsnätverk och olika metoder för att stödja arbetsförmågan på ett mångsidigare sätt än tidigare.

Största delen av de som utbildats (88 procent) använder sig dessutom nu av ett lösningsfokuserat arbetssätt i sitt arbete med klienterna.

Det viktigaste är att lyssna till klienten

Tillsammans med klienten skräddarsyr samordnaren för arbetsförmågan sådana tjänster som motsvarar klientens behov och mål samt samordnar dem och ser till att man hittar lösningar.

En särskild styrka med det lösningsfokuserade arbetssättet är att man reder ut vad människan själv tänker om sin situation och vad hon önskar att ska ske. Samordnaren för arbetsförmågan känner till vilka tjänster och metoder som finns, men klienten fattar själv beslut om sina egna mål, som specificeras vid de gemensamma diskussionerna.

Samordnarna för arbetsförmågan arbetar tillsammans med både sådana som befinner sig i arbetslivet och sådana som är arbetslösa. I sina egna organisationer och på sina egna arbetsplatser fungerar samordnarna dessutom som utbildare eller mentorer och är ett stöd för cheferna i synnerhet i frågor som gäller yrkesinriktad rehabilitering.

En del av samordnarna för arbetsförmågan deltar i utvecklandet av tjänsterna i samband med social- och hälsovårdsreformen och landskapsberedningen.

Vilka blir samordnare för arbetsförmågan?

Av deltagarna i utbildningen arbetar två tredjedelar inom den offentliga sektorn och en tredjedel i företag, civilsamhällesorganisationer eller olika projekt.

Personer som arbetar inom den kommunala sysselsättningsservicen och socialservicen, vid arbets- och näringsbyråerna och inom företagshälsovården har utgjort största andelen av deltagarna.

Utbildningen är yrkesinriktad fortbildning, och fyra av fem deltagare har en högskoleexamen.

Utbildningen ingår i regeringens spetsprojekt Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra (OTE), och den genomförs av Stiftelsen för Rehabilitering med samarbetspartner. Utvärderingen av utbildningen görs av Arbetshälsoinstitutet.

Ytterligare information

Nina Nevala, äldre forskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2277

Sivun alkuun