Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työelämä muuttuu – Uudet työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset julki

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.3.2019 12.00
Uutinen

Työelämä, työn sisältö, työntekemisen tavat ja muodot sekä työvoima muuttuvat. Sosiaali- ja terveysministeriön uusien Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten tavoitteena on, että työ on terveellistä ja turvallista kaikilla työpaikoilla työnteon muodosta riippumatta. Linjaukset täsmentävät sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa.

Se, millaista työelämä on ja miten työelämässä voidaan, vaikuttaa yksilöiden hyvinvoinnin lisäksi organisaatioiden tuottavuuteen ja kilpailukykyyn sekä yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen.

Linjaukset ohjaavat sosiaali- ja terveysministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa työelämän kysymyksissä, mutta tavoitteiden toteutumiseksi tarvitaan myös laajaa yhteistyötä. Linjaukset ja niihin liittyvä toimintasuunnitelma on valmisteltu yhdessä hallinnonalan laitosten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Linjauksilla halutaan kiinnittää huomiota erityisesti ennaltaehkäisyyn, kuten työn ja työympäristön suunnitteluun ja siihen että työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä työkykyyn vaikuttavat tekijät, huomioidaan jo varhaisessa vaiheessa. Huomiota halutaan kiinnittää myös työn voimavaratekijöihin.

Muuttuvassa työelämässä työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisella on merkittävä rooli. Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten tavoitteena on, että työurat pitenevät ja ihmiset jatkavat työssään nykyistä kauemmin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuorilla siirtyminen työelämään tapahtuu saumattomasti, työurien keskivaiheissa ei synny pitkiä katkoksia työkyvyttömyyden johdosta, eivätkä työurat pääty ennenaikaisesti työkyvyttömyyteen. Tärkeä edellytys työurien pitenemiselle on, että parannetaan ihmisten kykyä, halua ja mahdollisuuksia tehdä työtä ja että jokainen voi hyödyntää olemassa olevaa työkykyään

Tavoitteena on, että työterveys- ja työturvallisuusasiat ovat osa työpaikkojen strategista johtamista. On myös tärkeää, että jokaisella työelämään siirtyvällä, työelämässä toimivalla, niin työnantajalla, työntekijällä kuin yrittäjällä, on riittävä työterveys- ja työturvallisuusosaaminen.

Suomessa työturvallisuuteen ja työolojen terveellisyyteen on panostettu pitkäjänteisesti. Muuttuvassa työelämässä on edelleen välttämätöntä panostaa työtapaturmien, ammattitautien ja muiden työperäisten sairauksien sekä haitallisen kuormituksen vähentämiseen.  

Lisätietoja:

lääkintöneuvos Riitta Sauni, p. 0295 163 147, [email protected] 
johtaja Liisa Hakala, p. 0295 163 566, [email protected] 

Sivun alkuun