Hyppää sisältöön
Media

Terveysministerit: EU on varautunut uuden koronaviruksen varalta – jäsenmaat antavat tukensa Kiinalle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2020 15.26
Tiedote 30/2020

EU:n terveysministerit kokoontuivat torstaina 13. helmikuuta Brysseliin ylimääräiseen työllisyys-, sosiaalipolitiikka, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostoon (TSTK). Kokouksen pääteemana oli EU:n varautuminen uuden koronaviruksen varalta. Suomesta kokoukseen osallistui perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Ministerit keskustelivat EU:n yhteisistä toimista, varautumisesta, yhteisen tilannekuvan merkityksestä sekä kansainvälisten yhteistyön koordinoinnin tärkeydestä uuden koronaviruksen leviämisen estämiseksi EU:n alueelle.

Ministerit hyväksyivät myös neuvoston päätelmät EU:n toimista uuden koronaviruksen torjumiseksi.

Uuden koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa terveysministerit halusivat vielä entisestään tehostaa näyttöön perustuvaa ja avointa tietojenvaihtoa sekä lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä ja koordinaatiota.

”Lisääntynyt matkailu on yksi syy erilaisten tautien leviämiseen. Meidän on hyvä tiedostaa, että tarttuvat taudit, kuten uusi koronavirus, voivat olla maailmanlaajuinen terveysuhka. Siksi EU:ssa jatketaan jo käynnistettyjä yhteisiä, vahvoja koordinoituja toimia, joilla ehkäistään viruksen edelleen leviämistä EU:n alueelle, myös Suomeen”, Kiuru painotti.

Yhteinen tekeminen tapahtuu jo olemassa olevien, vakiintuneiden toimintatapojen ja rakenteiden avulla. EU jatkaa kansainvälisessä yhteistyössä aloitettuja toimia, jotta uuden koronaviruksen leviäminen EU:n alueelle voidaan estää.

Esimerkkeinä voidaan mainita Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontantakeskus (ECDC), EU:n terveysturvakomitean työ sekä varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä, jotka toimivat tehokkaasti suojellen ihmisiä EU-maissa.

”Olen tyytyväinen neuvoston keskusteluihin ja hyväksyttyihin päätelmiin siksi, että EU:ssa haetaan entistä enemmän yhteistä tahtoa ja yhteistä toimintaa estämään viruksen leviämistä EU:n alueella”, Kiuru sanoi.

EU:n komissio ja jäsenmaat Suomi mukaan lukien ovat varautuneet siihen, että tilanne voi muuttua nopeastikin. 

”Suomella on pitkät perinteet erilaisiin uhkakuviin varautumisessa. Seuraamme tilannetta tiiviisti ja toimimme tilanteen vaatimalla tavalla. Voimme luottaa kuntien ja sairaanhoitopiirien toimintaan tartuntatautien torjunnassa, myös uutta koronavirusta koskevassa tapauksessa”, Kiuru sanoi.

Jäsenmaat korostivat maailmanlaajuista yhteisvastuuta uuden koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa. Erityisesti Kiinaa ja kolmansia maita, joiden terveysjärjestelmä on EU-maita heikompi, pitäisi tukea parhain mahdollisin keinoin. Tältä osin komissio ja jäsenmaat tekevät yhteistyötä WHO:n kanssa.

EU-jäsenmaat ovat yksimielisiä siitä, että EU:n toimet uuden koronaviruksen tilanteessa yhteensovitetaan WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) kanssa. Terveyssäännöstön tavoite on ehkäistä, todeta ja torjua rajat ylittäviä terveysuhkia.

Lisätietoja:

Johtaja Tuija Kumpulainen, p. 0295 163 280, p. 050 329 7734

Sivun alkuun