Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille lisää tukea – pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen helpotetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.9.2018 12.58
Tiedote 126/2018

Opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten mahdollisuutta päästä Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen halutaan parantaa. Hallitus haluaa näin tukea syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien 16—29-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia kouluttautua ammattiin ja osallistua työelämään sekä suunnitella omaa tulevaisuuttaan.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle perjantaina 14. syyskuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Hallituksen esityksen tavoitteena on, että Kelan järjestämään nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsisi nykyistä matalammalla kynnyksellä ja joustavammin. Nuori pääsisi kuntoutukseen jatkossa ilman sairaus- tai vammadiagnoosia, jos hänen toimintakykynsä on olennaisesti heikentynyt ja hänellä on kuntoutuksen tarve. Näin parannettaisiin nuoren opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia ja estettäisiin vaikeuksien pitkittymistä.

Muutos selkeyttäisi nuorten sosiaaliturvaa

Kuntoutusrahaa maksettaisiin koko nuoren ammatillisen kuntoutuksen ajan, eikä nuoren tarvitsisi pelätä etuuden katkeamista kuntoutuksen aikana. Tämän toivotaan motivoivan nuoria lähtemään kuntoutukseen ja etenemään opiskelu- ja työllistymistavoitteissa. Samalla kuntoutusraha kannustaisi nuoria osallistumiseen.

Ehdotetut muutokset edellyttävät, että viranomaiset ja palveluntuottajat tekevät aiempaa tiiviimpää yhteistyötä nuorten asioissa. Kelan tulee kehittää yhteistyökanavia muiden viranomaisten ja alan toimijoiden suuntaan, jotta kuntoutustarpeessa olevat nuoret tunnistettaisiin aiempaa paremmin ja heidät saataisiin kuntoutumisprosessiin.

Kelan arvion mukaan 16—29-vuotiaita perustoimeentulotuen saajia on noin 60 000. Heistä noin 45 prosentilla ainoana toimeentulona on perustoimeentulotuki. Useimmilla työn ja koulutuksen ulkopuolelle ajautuneilla nuorilla ei ole mitään yksittäistä diagnoosia, vaan taustalla on monien ongelmien vyyhti. Nuorten toimintakyvyn ja omien voimavarojen vahvistaminen auttaa heitä toimimaan arjessa ja etenemään opiskelu- ja työllistymispolulla.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Milja Tiainen p. 02951 63579, [email protected]

Sivun alkuun