Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM: Suomalaisten osallisuuteen vaikutetaan ruoka-apua tehokkaammin varmistamalla yhteiskunnan rakenteiden toimivuus

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.12.2017 14.53
Tiedote 205/2017

Ihmisten osallisuutta edistetään ja syrjäytymistä ehkäistään parhaiten varmistamalla, että yhteiskuntamme rakenteet ovat kunnossa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) toivoo, että tämä kokonaisvaltainen näkemys ihmisten hyvinvointiin otettaisiin huomioon parhaillaan julkisuudessa käydyssä keskustelussa ruoka-avusta.

Ruoka-avun sijaan on tärkeää tavoitella kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti parannuksia ja tukea ihmisten arkielämään. Tätä työtä tehdään hyvällä sosiaalipolitiikalla, jonka lainsäädännöstä ministeriö vastaa. Käytännön työssä asiakkaiden tarpeita vastaavat sosiaalipalvelut ja viranomaisten työtä tukeva järjestötyö ovat avainasemassa.

Ruoka-apu on kansalaistoimintaa

Hyvinvointivaltion rakentamisen keskeisenä ajatuksena ja saavutuksena on jo vuosikymmenien ajan ollut päästä eroon köyhäinavusta. Perinteistä köyhäinapua muistuttavat leipäjonot palasivat Suomeen 1990-luvun laman ja eurooppalaisen köyhyyspolitiikan ja EU:n elintarviketuen myötä. Ruoka-apu ei ole osa suomalaista sosiaaliturvaa vaan se perustuu kansalaistoimintaan. Suomalaisen ruoka-avun toteuttamisessa on mukana yli 400 kolmannen sektorin toimijaa, jotka jakavat pääasiassa vähittäis- ja tukkukauppojen ylijäämäruokaa.

STM korostaa, että vähävaraisten ja köyhien ihmisten elämäntilanteen parantamiseen tarvitaan muutakin kuin ruoka-apua tai jonkin sosiaaliturvaetuuden korotusta. Monet ruoka-avun varassa olevat ihmiset tarvitsevat apua sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiinsa, kuten masentuneisuuteen, päihdeongelmiin tai heikkoon fyysiseen terveydentilaan, ylivelkaantumiseen tai yksinäisyyteen. Lähes neljännes ruoka-avussa käyvistä kokee itsensä yksinäiseksi, kun koko väestössä yksinäisyydestä kärsii vain kolme prosenttia.

Kärkihanke eriarvoisuuden kaventamiseksi

Parhaillaan yksi hallituksen kärkihankkeista keskittyy hyvinvoinnin edistämiseen ja eriarvoisuuden kaventamiseen. Kärkihankkeessa rahoitetaan useita jo toimiviksi todettuja hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, ja ne on tarkoitus juurruttaa käytäntöön eri puolille Suomea.

Yksi kärkihankkeeseen kuuluvista hankkeista on Kirkkohallituksen koordinoima ”Yhteinen keittiö”. Yhteinen keittiö on kaikille tarkoitettu matalan kynnyksen tila, jossa yhdessä eri tavoin toimimalla luodaan yhteisöllisyyttä. Toimintoihin kuuluvat muun muassa ruoanlaitto, yhteinen ateriointi ja muu yhdessä tekeminen. Tavoitteena on, että ensi vuonna paikalliset toimijat tekevät yhteistyötä Yhteisissä keittiöissä 36 paikkakunnalla 18 maakunnissa.

STEA-avustuksilla rahoitetaan järjestöjen terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) hallinnoimilla avustuksilla rahoitetaan yleishyödyllisten yhteisöjen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää työtä. Vuonna 2018 järjestöille jaetaan rahaa 342 miljoonaa euroa. Tämä rahoitus auttaa järjestöjä, jotka tukevat viranomaisten tekemää työtä osallisuuden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Taustatietoa ruoka-avusta

Pysyvää rahoitusta ruoka-apuun EU:sta

EU:n elintarvikeapua Suomi on vastaanottanut vuodesta 1995 lähtien. EU:n ruoka-apujärjestelmä korvattiin vuonna 2014 vähävaraisimmille suunnatulla eurooppalaisen avun rahastolla, josta Suomessa vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Vähävaraisten avun toimenpideohjelmaa hallinnoi ja toimeenpanee maa- ja metsätalousministeriön alainen Maaseutuvirasto, koska EU:n ruoka-avun taustalla ovat olleet alkujaan maatalouspoliittiset syyt. Vähävaraisten avun toimenpideohjelman (2014–2020) kautta on jaettu ruoka-apuun vuonna 2016 noin 3,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 noin 3,6 miljoonaa euroa.

Väliaikaista rahoitusta ruoka-apuun eduskunnan hankemäärärahalla

Eduskunta on antanut vuoden 2015 ja 2016 lopussa seuraavan vuoden talousarviosta päättämisen yhteydessä ylimääräistä hankemäärärahaa eli ns. ”joululahjarahaa” ruoka-avun tukemiseen. Tätä rahaa myönnettiin miljoona euroa vuoden 2016 ja 2017 talousarvioesityksiin. STM jakoi rahan valtionavustuksina järjestöille vuosiksi 2016–2018, joten järjestöt voivat käyttää rahaa vielä ensi vuonna. Sen sijaan eduskunta ei myöntänyt ylimääräistä ”joululahjarahaa” vuoden 2018 talousarvioon.

Eduskunnan myöntämällä väliaikaisella hankerahoituksella on tuettu esimerkiksi kylmälaitteiden ja kylmäkuljetusautojen hankintaa ja muita ruoka-aputoiminnan järjestämiseen liittyviä kustannuksia. Näin järjestöt voivat jakaa ruoka-apua elintarviketurvallisuuden näkökulmasta aiempaa paremmin myös tulevina vuosina.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Palola, p. 02951 63595 (osallisuuden edistäminen)
Johtaja Kari Ilmonen, p. 02951 63299 (pitkän aikavälin sosiaalipolitiikka)
Kristiina Hannula, STEA, p. 02951 63777 (STEA-avustukset järjestöille)
Neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen, p.02951 63199 (valtionavustukset ruoka-apuun)
ylitarkastaja Sari T. Niemi, Maaseutuvirasto p. 02953 12362 (vähävaraisten avun toimenpideohjelma)

Sivun alkuun