Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Social- och hälsovårdsministeriet följer verksamheten för FPA-ersatta taxiresor

Social- och hälsovårdsministeriet
29.6.2018 12.34 | Publicerad på svenska 3.7.2018 kl. 13.43
Nyhet

Lagen om transportservice som träder i kraft vid ingången av juli påverkar hur man beställer FPA-ersatta taxiresor när alla taxiresor som ersätts av FPA beställs via regionala beställningsnummer. Social- och hälsovårdsministeriet anser det viktigt att alla resor som ersätts av FPA fortsätter så flexibelt som möjligt och med en för kunderna enhetlig självriskandel i hela landet. Det är också viktigt att direktersättningssystemet fortfarande är i bruk.

I praktiken innebär förändringen att kunden ska beställa alla skjutsar via en beställningscentral för att få ersättning. Dessa skjutsar har en självrisk på 25 euro. FPA har landskapsvis konkurrensutsatt de beställningscentraler som fungerar som producenter av taxiresorna.

Social- och hälsovårdsministeriet följer noga hur den regionala verksamhet som gäller de taxiresor som ersätts av FPA börjar. Det är viktigt att transporterna fungerar på lika villkor i hela landet.

FPA: Det är serviceproducentens uppgift att säkerställa tillgången till och kvaliteten hos FPA-ersatta taxiresor 28.6.2018 (på finska)

Beställ alltid en taxiresa som ersätts av FPA via det regionala beställningsnumret

Ytterligare information:

Outi Antila, överdirektör, gsm 050 527 1011, anträffbar t.o.m. sön 1.7, därefter Pekka Humalto, regeringsråd, tfn 0295 163 193. Det går också att skicka sms och be dem ringa upp.

Sivun alkuun