Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen palvelusetelikokeilun hankehaku alkaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.6.2016 14.10
Tiedote 100

Valtionavustuksia voi hakea STM:n vastuulla olevan kärkihankkeen Palvelut asiakaslähtöisiksi osahankkeen Palvelusetelikokeiluun 28.6. - 31.8.2016.

Valtionavustusta voi hakea kuntien, kuntayhtymien tai kuntakonsortioiden vetämiin hankkeisiin, joihin yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat osallistuvat.

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeessa on tarkoituksena kokeilla palvelusetelin käyttöä isompien palvelukokonaisuuksien tuottajien valinnassa. Palvelukokonaisuudet voivat olla esimerkiksi valinnanvapausselvityshenkilötyöryhmän raportissa alustavasti linjattuja vaihtoehtoja. Monikanavarahoitukseen ei kokeiluissa puututa. Kokeilut tehdään erityyppisissä kunnissa, kuntayhtymissä ja niiden yhteenliittymissä palvelusetelinlain (569/2009) puitteissa.

Kokeilujen tavoitteena on saada kokemuksia ja tietoa erilaisten toimintamallien käytöstä ja käyttää tätä tietoa valinnanvapausmallin ja sen lainsäädännön kehittämisessä. Tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoa asiakaslähtöiseksi ja asiakkaita tukevaksi. Asiakkaiden kokemukset ja palaute otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä ja ohjauksessa.

Lisäksi tavoitteena on kehittää valinnanvapautta tukevia tietojärjestelmiä sekä sähköisiä palveluja, joilla on mahdollista hakea ja vertailla kansallisia palveluntuottajia.

Elokuussa tilaisuus hakijoille

Kokeilun sisällöt ja kriteerit tarkentuvat vielä haun avaamisen jälkeen, kun hallitus linjaa valinnanvapausmallia. Kokeiluun hakeneiden kanssa varmistetaan, että hankesuunnitelmat täyttävät avustukselle määriteltävät kriteerit. Tätä varten elokuussa järjestetään avoin tilaisuus hakijoille ja hakua suunnitteleville. Tilaisuutta koskevat tiedot julkaistaan Palvelusetelikokeilun verkkosivulla.

Kokeiluhankkeiden rahoitukseen on varattu yhteensä korkeintaan 9,5 miljoonaa euroa. Avustuksen hakijoina voivat olla sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat tai kuntayhtymät.

Hakemukset jätettävä elokuun loppuun mennessä

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.8.2016 klo 16.15. Päätökset avustusta saavista hankkeista tehdään viimeistään lokakuussa. Kokeiluhankkeet on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2017 alussa.

Hakuohjeet, -lomakkeet ja tarvittavat lisätiedot ovat kaikille sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeille yhteiset ja ne julkaistaan viimeistään elokuun alussa STM:n sivuilla. Tietoa kaikista rahoitushauista ja niiden kuvaukset ja ohjeet ovat täällä. Ohjeita ja lisätietoja tulee myös Palvelusetelikokeilun omalle sivulle

Lisätietoja

Minna Saario, hankepäällikkö, p. 029 516 3146, [email protected], Twitter @Saario_Minna

11. - 22.7.2016 välisenä aikana:
Teemupekka Virtanen, erityisasiantuntija, p. 029 516 3370, [email protected]