Palvelusetelikokeilu

Palvelustelikokeilussa on kehitetty ja havainnoitu sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta, asiakaslähtöisyyttä ja yhteensovittamista.

Kokeilutoiminta käynnistyi eri puolilla Suomea vuoden 2017 alussa ja laajeni vaiheittain. Kokeiluhankkeet päättyvät lokakuun 2019 loppuun mennessä.

Kokeilussa on sovellettu nykyistä lainsäädäntöä (palvelusetelilaki ja asiakasmaksulaki). Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut alueellisia kokeiluja ja vastannut hankkeen valtakunnallisesta koordinaatiosta.

Mitä kokeilussa on tehty?

Palvelusetelin avulla sote-palvelujen asiakkaille on tarjottu laajempaa valinnan mahdollisuutta erilaisissa palvelutilanteissa. Kokeiluissa on keskitytty myös palvelujen asiakaslähtöisyyteen, yhteensovittamiseen ja toimintatapojen kehittämiseen sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa.

Kokeilu jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

1) Sosiaali- ja terveyskeskus

Kokeilualueen asukkaat ovat voineet vaihtaa palvelusetelin avulla kunnan terveyskeskuksesta yksityiselle terveysasemalle. Näin on havainnoitu, miten valinnanvapaus vaikuttaa perustason vastaanottopalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lääkäri- ja hoitajavastaanottojen rinnalle on tuotu sosiaalipalvelujen neuvontaa, mikä on kehittänyt terveyskeskuksista laaja-alaisempia sosiaali- ja terveyskeskuksia. Näin on vahvistettu palvelujen yhteensovittamista.

2) Suun terveydenhuolto

Kokeilualueella asukkaat ovat voineet halutessaan siirtyä yksityisen hammashoitolan eli suun terveydenhuollon yksikön asiakkaiksi. Asiakkaat ovat siis saaneet valita yksityisen hammaslääkärin kunnan palvelujen sijaan.

3) Henkilökohtainen budjetti

Paljon palveluja tarvitsevat asiakkat ovat voineet ottaa käyttöön henkilökohtaisen budjetin. Budjetin avulla asiakas on voinut valita palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Budjetti on tyypillisesti käytössä vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkailla. Budjetin toimintamallissa henkilöstö on paneutunut huolellisesti asiakkaan tarpeisiin ja kokonaistilanteeseen. Olennaista on ollut asiakkaan osallistaminen prosessiin.

Millaisia tuloksia kokeilussa on saatu?

Kokeilun avulla on selvitetty

 • miten asiakkaan valinnanvapaus vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun.
 • miten asiakaslähtöisyyttä voidaan parantaa.
 • miten asiakasta voidaan osallistaa omien palvelujensa suunnitteluun.
 • millaisia hyötyjä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisesta saadaan.
 • miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin ja millainen korvausmalli on toimivin.
 • millainen palvelujen järjestäjän eli kunnan rooli on ja millaista osaamista valinnanvapaus siltä edellyttää.
 • millaisia tietojärjestelmiä valinnanvapaus edellyttää.

Kokeiluissa on havaittu, että

 • asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa.
 • valinnanvapaus on kannustanut sekä kunnallisia että yksityisiä toimijoita kehittämään asiakaslähtöisempiä palveluja ja niiden kustannusvaikuttavuutta.
 • sosiaaliohjauksen tuominen terveyskeskuksen palveluvalikoimaan on parantanut palvelujen yhteensovittamista ja vähentäntyt turhien lääkärikäyntien määrää.
 • yksityiselle vaihtaneet asiakkaat kokevat palvelujen saatavuuden parantuneen.
 • kuntien ymmärrys oman tuotannon sisällöistä ja kustannuksista on parantunut.
 • henkilökohtainen budjetti on toimiva tapa lisätä asiakkaiden itsemääräämisoikeutta.

Lisää tähänastisia havaintoja ja oppeja on luettavissa arviointiraporttien koontisivulta. Yhteenveto kokeilun tuloksista julkaistaan kokeilun päättymisen jälkeen loppuvuonna 2019.

Kokeiluhankkeet

Kokeilualueille on myönnetty kaksi kertaa valtionavustusta: joulukuussa 2016 noin 9 miljoonaa euroa ja joulukuussa 2017 noin 14,5 miljoonaa euroa. Kokeiluja on ollut käynnissä kymmenellä alueella.

Etelä-Karjala

Hämeenlinna

 • Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus
 • Kokeilun väestöpohja: 18 300
 • Yhteyshenkilö: Hanni Joronen, etunimi.sukunimi(at)hameenlinna.fi
 • Verkkosivut: Hämeenlinna

Jyväskylä

 • Jyväskylän valinnanvapauskokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus
 • Kokeilun väestöpohja: 133 000
 • Yhteyshenkilö: Riitta Pylvänen, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
 • Verkkosivut: Jyväskylän kaupunki

Kainuu

 • Kainuun palvelusetelikokeilu - henkilökohtainen budjetti HB
 • Kokeiltava sisältö: henkilökohtainen budjetti
 • Kokeilun väestöpohja: 75 000
 • Yhteyshenkilö: Pirjo Kyyrönen, etunimi.sukunimi(at)kainuu.fi
 • Verkkosivut: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski-Uusimaa

 • Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus, henkilökohtainen budjetti, suun terveydenhuolto
 • Kokeilun väestöpohja: 150 000 – 313 000
 • Yhteyshenkilö: Frank Ryhänen etunimi.sukunimi(at)kuudensote.fi
 • Verkkosivut: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä 

Pohjois-Karjala

Päijät-Häme

 • Päijät-Hämeen palvelusetelikokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus
 • Kokeilun väestöpohja: 91 000
 • Yhteyshenkilö: Risto Raivio, etunimi.sukunimi(at)phhyky.fi
 • Verkkosivut: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Tampere

 • Tampereen valinnanvapauskokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus, suun terveydenhuolto
 • Kokeilun väestöpohja: 23 000 – 270 000
 • Yhteyshenkilö: Eeva Mäkinen, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi
 • Verkkosivut: Tampereen kaupunki

Vaasa

 • Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla
 • Kokeiltava sisältö: henkilökohtainen budjetti
 • Kokeilun väestöpohja: 24 400
 • Yhteyshenkilö: Pirjo Wadén etunimi.sukunimi(at)vaasa.fi
 • Verkkosivut: Vaasan kaupunki 

Ylä-Savo

 • Ihminen edellä - valinnanvapauskokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti
 • Kokeilun väestöpohja: 80 000
 • Yhteyshenkilö: Pia Aikio, etunimi.sukunimi(at)ylasavonsote.fi 
 • Verkkosivut: Ylä-Savon sote-kuntayhtymä

 

Vuoden 2018 loppuun asti palvelusetelikokeilu oli osa Sipilän hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Lue lisää päättyneestä hankkeesta:

Lisätietoja

Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163256