Hyppää sisältöön
Media

Uppstartsföretag får höra om möjligheterna inom Finlands social- och hälsosektor och globalt på Slush-evenemang
Hurdana idéer vill hälso- och sjukvården investera i?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2018 15.03
Nyhet

Vid ett sidoevenemang till Slush ger aktörer inom offentliga sektorn och etablerade företag inom hälsoteknikbranschen konkreta exempel på hurdana projekt hälso- och sjukvården i framtiden vill genomföra tillsammans med uppstartsföretag och hurdana möjligheter den offentliga sektorn har att investera i nya idéer.

Evenemanget, som är avsett att intensifiera samarbetet mellan tillväxtföretag och det offentliga social- och hälsovårdssystemet, arrangeras av social- och hälsovårdsministeriet, Business Finland och Institutet för hälsa och välfärd.

Huvudanförandet vid evenemanget hålls av Världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus, som berättar om de senaste trenderna inom hälso- och välfärdsteknik. Anförandet kommenteras av Business Finlands vd Pekka Soini och social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee.

Vid evenemanget får företagen höra hur Business Finland kan underlätta resan från idé till produkt och ut på världsmarknaden. Det ordnas även en pitchtävling i Draknästet-stil, där tillväxtföretag får respons av investerare och beslutsfattare inom hälsosektorn.

Genomcenter öppnar nya möjligheter för företag

Utöver övriga ämnen diskuteras vid sidoevenemanget även hurdana nya möjligheter utnyttjande av genomdata innebär för företag.

Användningen av genomdata, det vill säga information baserad på människans hela arvsmassa, kommer att bli vanligare inom hälso- och sjukvården under de närmaste åren. Social- och hälsovårdsministeriet bereder för närvarande inrättandet av ett genomcenter, som ska erbjuda en centraliserad förvaringslösning för genomdata. Genomcentret är en ny expertinstans, som ska förvara genomdata och skapa aktuella tolkningar av dessa i internationellt samarbete.

Genomcentret öppnar upp nya möjligheter för företag att delta i utvecklandet av innovationsekosystem och skapa en intressant affärsmiljö i Finland. Vid centret sker behandlingen av genomdata centraliserat, informationssäkert och högkvalitativt, och via centret är genomdata tillgängliga för forskningsändamål. Uppstartsföretag har möjlighet att erbjuda sina produkter och tjänster t.ex. till Genomcentret eller till konsumentkunder.

Öppna data

Vid evenemanget berättas det dessutom om öppna data som den offentliga sektorn erbjuder. Bland annat social- och hälsovårdsreformen skapar nya behov av att bygga system t.ex. för att stödja informationsledning. Via Institutet för hälsa och välfärds gränssnitt för öppna data kan programvaruutvecklare på ett mångsidigt sätt söka landskapsvisa data.

Institutet för hälsa och välfärd har Finlands största öppna datalager i fråga om hälsosektorn och den sociala sektorn. Öppna gränssnitt gör det möjligt att skapa nya applikationer utifrån Institutet för hälsa och välfärds data. Uppgifter som offentliggörs i form av öppna data innehåller inte personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter. I samband med att dessa data görs öppet tillgängliga raderas alla direkta identifikationsuppgifter från dem.

Evenemanget kan ses i direktsändning

https://webcast.reloadmedia.fi/player/?video=S201811231236420

Ytterligare information

Slush 2018 Official Side event: Moving on up – partner with public sector for growth in health

Slush-sidoevenemanget

Jukka Lähesmaa, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 139, [email protected]

Marko Lähteenmäki, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 189, [email protected]

Genomcentret

Sandra Liede, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 633, forna[email protected]

Öppna data

Antti Tuomi-Nikula, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 248 645, [email protected]

Sivun alkuun