Hyppää sisältöön
Media

Sänkta avgifter för avbytarservicen för lantbruksföretagare under 2017

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2016 15.14
Pressmeddelande 246/2016

För avbytarservice som används 2017 ska avgifterna för vikariehjälp, avgiften för understödd avgiftsbelagd avbytarservice och timavgiften för beredskap sänkas. Med de sänkta avgifterna får lantbruksföretagare som är berättigade till avbytarservice mer stöd och hjälp.

Den kalkylerade timavgift för vikariehjälp som är bunden till lantbruksföretagarens inkomster sänks med 31 procent. Dessutom sänks timavgiften för vikariehjälp som lämnas på grund av organisering av företagsverksamheten från 13,50 euro till 12 euro. En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion har rätt till vikariehjälp då han eller hon av en tillfällig orsak som föreskrivs i lagen inte har möjlighet att sköta de nödvändiga göromål som hör till skötseln av företaget.

En lantbruksföretagare som är berättigad till semester kan få understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp för högst 120 timmar per kalenderår. Den timavgift som tas ut av lantbruksföretagaren för avgiftsbelagd avbytarhjälp sänks från 13,75 euro till 12 euro.

Av lantbruksföretagaren tas det ut en timavgift på 1,50 euro i stället för nuvarande 5 euro för beredskap som den lokala enheten ordnar i anslutning till övervakningen av automatik som hör till husdjursproduktionen. För ett besök i lantbruksföretaget som föranleds av beredskapen och för övervakningsbesök tas det fortfarande ut en avgift.

Republikens president stadfäste lagen onsdagen den 21 december 2016. Lagen är temporär och gäller från den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2017.

Ytterligare information

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 596

Sivun alkuun