Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna om betalning av statens andelar av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden 

Social- och hälsovårdsministeriet
20.8.2020 13.33
Pressmeddelande 190/2020

Syftet med förslaget är att förtydliga och förenhetliga bestämmelserna om betalning och justering av statens andelar av de förmåner och kostnader som betalas till Folkpensionsanstalten. 

Förslaget gäller utbetalningsförfarandet mellan staten och Folkpensionsanstalten för statens andelar av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden. 

I propositionen föreslås att bestämmelserna om betalning av statens andelar av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden ska förenhetligas i fråga om beloppet av förskottet på statens andel och justeringen av förskottet.

I och med ändringen minskar den administrativa arbetsbördan för FPA och social- och hälsovårdsministeriet. Tydliga och enhetliga bestämmelser om utbetalningen och justeringen av förskott underlättar tillämpningen av bestämmelserna.

I propositionen föreslås inga ändringar i förmånerna eller i förmånstagarnas ställning.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information: 

Hanna Tossavainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 005, [email protected]

Sivun alkuun