Valtionavustukset tutkimukselle

Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustushaku sote-järjestelmän kustannusvaikuttavuutta ja palvelujen laatua parantavan tutkimuksen vahvistamiseksi järjestettiin 1.9.2023–13.10.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi valtionavustuksia kestävän kasvun ohjelman pilarin 4 investointi 3:ssa toteutettavalle tutkimukselle 8,7 miljoonaa euroa. Avustus on kohdennettu hyvinvointialueiden yhteisille hankekokonaisuuksille (yhteistyöalue).

Avustus on käytettävissä vuoden 2025 loppuun. Valtionavustus myönnettiin täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta.

Hakumateriaalit 

Lomakkeet maksatusta varten 

Infotilaisuuksien materiaalit

Ohjemateriaalit

Usein kysytyt kysymykset

Lisätietoja voi etsiä vastausta kestävän kasvun ohjelman Usein kysytyistä kysymyksistä. 

Yhteyshenkilöt 

Suomen kestävän kasvun ohjelmaa koskeviin kysymyksiin vastaavat sosiaali- ja terveysministeriössä:

hankepäällikkö Kirsi Paasovaara p. 0295 163 012 
asiantuntija Heli Parikka p. 0295 163 165.

Hakua koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin:

Tutkimus: 

lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, p. 0295 163 692
sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295 163 492

 

Lisätietoja

Kirsi Paasovaara, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA Puhelin:0295163012   Sähköpostiosoite: