Miten hyvinvointitaloutta rakennetaan?

Hyvinvointitaloutta rakennetaan yhdessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Se edellyttää osallisuutta sekä jokaisen mahdollisuutta vaikuttaa ja kehittää omaa yhteisöään ja elinympäristöään. 

Hyvinvointitalousajattelu edistää visiota yhteiskunnasta, jota kehitetään poikkihallinnollisesti ja jossa kansalaiset ovat ajattelun keskiössä. Näin on toimittu edelläkävijämaissa, jotka ovat muodostaneet WEGo-ryhmän (Wellbeing Economy Governments). Ryhmään kuuluvat Skotlanti, Islanti, Uusi Seelanti, Suomi (2020 alkaen) ja Wales. Nämä maat ovat ryhtyneet käytännön toimiin hyvinvointitalouden saralla. 

Hyvinvointitalouden rakentamista varten tarvitaan mittareita, jotka huomioivat sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden yhteisvaikutukset hyvinvointiin. Lisäksi yhteistyötä eri toimijoiden välillä on edistettävä ja tehtävä pitkän tähtäimen investointeja. Näin hyvinvointivaltiota voidaan ylläpitää ja kehittää myös tulevaisuudessa.