Suomi on aloitteellinen hyvinvointitalouden edistämisessä 

Hyvinvointitalouden edistäminen alkoi määrätietoisesti vuonna 2019, osana Suomen EU-puheenjohtajuuskautta. Tuolloin hyvinvointitalous valittiin sosiaali- ja terveysministeriön pääteemaksi. Puheenjohtajuuskauden lopuksi EU-neuvostossa hyväksytyt päätelmät peräänkuuluttivat koulutuksen, sosiaaliturvan, sukupuolten tasa-arvon, terveydenhuollon sekä terveellisten ja turvallisten työolojen merkitystä.

Suomi vie hyvinvointitaloutta aktiivisesti eteenpäin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Helmikuussa 2021 asetettiin hyvinvointitalouden ohjausryhmä. Sen tehtävä on valmistella kansallinen toimintaohjelma hyvinvointitalouden tuomiseksi osaksi tietoon perustuvaa päätöksentekoa. 

Ohjausryhmä vastaa Suomen oloihin soveltuvan toimintaohjelman laatimisesta. Toimintaohjelmaan kirjataan toimia, jotka toteuttamalla hyvinvointitaloudesta tulee osa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja prosesseja valtioneuvostossa. Ohjausryhmän puheenjohtaja on STM:n kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi.

Tiiviin poikkihallinnollisen työn tavoitteena on varmistaa, että valtioneuvosto, paikallishallinto ja kansalaisyhteiskunta yhdessä rakentavat hyvinvointitaloutta. Suomi on mukana kansainvälisten organisaatioiden - kuten OECD:n ja WHO:n - toiminnassa sekä maiden välisissä verkostoissa, kuten WEGo:ssa. 

EU:ssa Neuvoston hyvinvointitaloutta koskevien päätelmien toimeenpano linkittyy komission strategiaan ja työohjelmaan, johon kuuluvat muun muassa sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpano ja lukuisat muut ohjelmat. EU:n ympäristöä koskevan vuoteen 2030 ulottuvan toimintasuunnitelman mukaan EU:n tulisi siirtyä kohti kestävää hyvinvointitaloutta, jonka perustana ovat kestävän kehityksen tavoitteet.