Koronatodistus

kuvituskuva

EU:n koronatodistukset eli todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen koronavirustestistä ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa Omakannasta.

 • EU:n koronarokotustodistus näkyy Omakannassa, kun henkilö on saanut koronarokotuksen. Todistuksessa näkyvät viimeisimpänä saadun rokotteen valmistenimi ja antopäivä sekä rokoteannosten määrä.
 • EU:n testitulostodistuksen saa Omakantaan, kun on käynyt koronatestissä ja saanut siitä tuloksen. Todistus näkyy Omakannassa uusimman testituloksen perusteella. logo
 • EU:n todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa Omakantaan, kun on sairastanut koronan ja sairastuminen on varmistettu positiivisella PCR-testituloksella. Huhtikuun 1. päivästä 2022 lähtien EU:n koronatodistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa myös positiivisella antigeenitestillä eli pikatestillä. Testitulokset huomioidaan todistuksissa takautuvasti 1.10.2021 tehdyistä tutkimuksista alkaen.

Tavoitteena on, että koronatodistuksien lisäksi Omakannasta saisi jatkossa todistukset myös muista rokotuksista. Näin Omakanta-palvelussa olevia toiminallisuuksia ja todistuksia voisi käyttää koronapandemian jälkeenkin. Omakannan toiminnallisuudet jäisivät siis pysyviksi. 

Kattavammin lisätietoa koronatodistuksista on THL:n sivuilla:

Tallenna tai tulosta koronatodistus itsellesi Omakannasta

Todistuksen saa Omakannasta noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Kirjaudu Omakantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Valitse vasemman reunan valikosta kohta Koronatodistus. Todistusosioon on myös suora linkki Omakannan etusivulta.
 3. Avaa koronatodistus painamalla pdf-linkkiä. Jos sinulla on todistus, se avautuu uuteen välilehteen.
 4. Tallenna pdf-tiedosto omaan puhelimeesi tai muulle laitteelle. Voit myös tulostaa todistuksen paperille.

EU:n koronarokotustodistuksen voi esittää mobiililaitteelta tai tulostaa paperille. EU:n koronarokotustodistuksessa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Todistus on maksuton.

Lisäksi toisen henkilön voi valtuuttaa käyttämään Omakantaa omasta puolestaan.

Henkilöt, jotka eivät käytä Omakanta-palvelua tai valtuuta toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada terveydenhuollosta paperisen koronatodistuksen.

EU:n koronatodistuksen saavat myös koronan sairastaneet, joilla on yksi rokotus. Tällaisessa tapauksessa heille tulee rokotustodistukseen merkintä 1/1 kohtaan "saadut rokoteannokset".

Koronan sairastaneet henkilöt, jotka ovat ottaneet yhden rokotuksen, voivat edelleen käyttää koronatodistuksena ja -passina myös EU:n koronatodistusta sairastetusta koronavirustaudista. Tämä todistus on voimassa 180 päivää positiivisesta koronavirustestistä

Myös terveydenhuollosta saa tarvittaessa paperisen todistuksen

Omakannan asiakaspalvelu antaa koronatodistuksista yleistä neuvontaa ja auttaa teknisissä ongelmissa, mutta ei voi korjata todistuksessa olevia tietoja.

Jos henkilö ei saa todistusta Omakannasta, hänen on oltava yhteydessä terveydenhuoltoon ja pyydettävä tulostettua todistusta. Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollon toimipaikoista.

Niille EU-kansalaisille, jotka ovat joko saaneet koronarokotuksen tai jotka on testattu Suomessa, mutta joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voidaan antaa terveydenhuollosta EU-vaatimukset täyttävä todistus.

Koronatodistuksia voi käyttää rajanylitystilanteissa

EU:n koronatodistuksia voidaan käyttää rajanylitystilanteissa EU-alueella. Tavoitteena on helpottaa turvallista ja vapaata liikkumista. Kukin EU-maa voi itse päättää todistuksen mahdollisista muista käyttötarkoituksista (kuten koronapassi).

Matkustajalle koronatodistus on helppo saada ja esittää: jokainen voi esittää todistuksen omalta mobiililaitteeltaan tai tulostaa sen paperille. Todistus on maksuton.

Terveydenhuollon ammattilaisia ei tarvita todistuksen myöntämiseen: todistus muodostuu automaattisesti Omakanta-palvelussa ja terveydenhuollon voimavaroja säästyy muihin tehtäviin.

Kun EU:n yhteinen koronatodistus on käytössä, EU-maiden on helppo lukea saapuvien matkustajien koronatodistukset, jotka ovat yhteneväiset koko EU:ssa. Maat päättävät itse, mitä todistuksia edellyttävät maahan saapuvilta ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä tai kahta rokoteannosta. EU-asetuksen mukaan jäsenmaiden on hyväksyttävä EU:n yhteinen koronatodistus, jos jäsenmaa hyväksyy myös muita vastaavia todistuksia.

Matkustajan on selvitettävä kohdemaan vaatimukset

Matkustajan on selvitettävä, mikä EU:n koronatodistus tarvitaan kohdemaan rajanylitykseen. Ennen matkalle lähtöä on lisäksi tarkistettava kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus. EU-maita koskevat matkustusohjeet ja -rajoitukset on koottu Re-open EU -verkkosivustolle (reopen.europa.eu)

Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkustamisen takia tehtävät koronatestit toteutetaan yksityisessä terveydenhuollossa. Nämä koronatestit ovat maksullisia. Myös yksityisellä tehdyistä koronatesteistä saa EU:n testitulostodistuksen Omakannasta. Suomeen palattaessa tehtävät testit ovat julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia. Paluutesti kannattaa varata etukäteen esimerkiksi FINENTRY-palvelun kautta.

Matkustajan tulee selvittää kohdemaan kriteerit testituloksen voimassaololle. Testituloksen voimassaolo alkaa näytteenottohetkestä tai sen vuorokauden alusta, jolloin näyte on otettu.

 • EU-asetuksen suosituksen mukaan negatiivinen testitulos mahdollistaa matkustamisen pikatestin perusteella 48 tuntia ja PCR-testin perusteella 72 tuntia näytteenoton jälkeen.
 • Todistus sairastetusta taudista on voimassa suosituksen mukaan aikaisintaan 11 vuorokautta ja enintään 180 vuorokautta siitä, kun henkilö on saanut positiivisen koronatestituloksen.
 • Helmikuusta 2022 lähtien EU:n koronarokotustodistukset hyväksytään matkustuskäytössä vain yhdeksän kuukauden ajan eli 270 päivää perussarjan viimeisen rokotteen saamisen jälkeen. Kolmannen rokotteen jälkeen ei todistuksen voimassaoloa toistaiseksi rajoiteta. Hyväksymisajat koskevat myös Suomeen saapuvia henkilöitä, joilla on sellaisen EU:n ulkopuolisen maan myöntämä koronatodistus, jonka kanssa EU on sopinut todistusten yhteentoimivuudesta. (Lista maista, jotka ovat tehneet EU:n kanssa sopimuksen covid-19-todistusten yhteensopivuudesta (ec.europa.eu))

Hankkeen toimeenpano ja vastuut

Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa hankkeesta kokonaisuutena sekä säädösvalmistelutyöstä ja ministeriöiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kela toteuttaa koronatodistuksen ja tarvittavat muutokset Omakanta-palveluun sekä vastaa Omakannan asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä.  

Lisätietoa

Kansalaiskysymykset Omakannan koronatodistuksista

Yleinen neuvonta:

 • Omakannan asiakaspalvelu: [email protected]
 • Huom. Omakannan asiakaspalvelussa ei ole mahdollista tarkistaa tai korjata henkilökohtaisia terveystietoja. Olethan näissä tapauksissa yhteydessä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön.

Koronatodistuksissa olevat virheet tai puutteet:

 • Terveydenhuolto: rokotteen antanut tai koronatestin ottanut organisaatio

Ulkomaiden todistusvaatimukset sekä laiva- ja lentoyhtiöiden todistuskäytännöt:

 • matkan kohdemaan omat korona-aiheiset verkkosivut tai laiva- ja lentoyhtiön omat verkkosivut ja asiakaspalvelukanavat
 • Re-open EU (europa.eu)

Median yhteydenotot

Pyydämme median yhteydenotot organisaatioiden keskitettyyn viestintään oheisen vastuujaon mukaisesti.

Kela: [email protected]
Omakanta-palvelu ja koronatodistusten toteutus Omakannassa

THL: [email protected]
THL:n rokotusrekisteri, ammattilaisten kirjaaminen, tietojen alueellinen kattavuus, terveydenhuollon toimintamallit, ulkomailla annetut rokotukset, paperiset lomakkeet, tarkastussovellus

STM: [email protected]
koronatodistuksen rahoitus, kokonaissuunnitelma, tekniset ominaisuudet, juridiset asiat, EU-valmistelu, käyttötarkoitukset, todistukset osana maahantuloa, covid-19-tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä, maahantulomalli, muiden maiden käytännöt, tartuntatautilaki, raja-HE

Lisätietoja

Minna Saario, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI 0295163146  


Paula Tiittala, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163744