Koronatodistus

EU:n koronatodistusta koskevan asetuksen voimassaolo päättyi 30.6.2023 ja 1.7.2023 alkaen Maailman terveysjärjestö (WHO) on ottanut koronatodistukseen perustuvan maailmanlaajuisen järjestelmän kehittämisen vastuulleen. Koronatodistuksen saa kuitenkin edelleen OmaKannasta, jos sellaisen tarvitsee.

kuvituskuva

Koronatodistukset eli todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen koronavirustestistä ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa OmaKannasta.

  • Koronarokotustodistus näkyy OmaKannassa, kun henkilö on saanut koronarokotuksen. Todistuksessa näkyvät viimeisimpänä saadun rokotteen valmistenimi ja antopäivä sekä rokoteannosten määrä.
  • Testitulostodistuksen saa OmaKantaan, kun on käynyt koronatestissä ja saanut siitä tuloksen. Todistus näkyy OmaKannassa uusimman testituloksen perusteella.
  • Todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa OmaKantaan, kun on sairastanut koronan ja sairastuminen on varmistettu positiivisella PCR-testituloksella tai antigeentitestillä eli pikatestillä.

Tavoitteena on, että koronatodistuksien lisäksi OmaKannasta saisi jatkossa todistukset myös muista rokotuksista. Näin OmaKanta-palvelussa olevia toiminallisuuksia ja todistuksia voisi käyttää koronapandemian jälkeenkin. OmaKannan toiminnallisuudet jäisivät siis pysyviksi. 

Kattavammin lisätietoa koronatodistuksista on THL:n ja kanta.fin sivuilla:

Tallenna tai tulosta koronatodistus itsellesi OmaKannasta

Todistuksen saa OmaKannasta noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Kirjaudu OmaKantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  2. Valitse vasemman reunan valikosta kohta Koronatodistus. Todistusosioon on myös suora linkki OmaKannan etusivulta.
  3. Avaa koronatodistus painamalla pdf-linkkiä. Jos sinulla on todistus, se avautuu uuteen välilehteen.
  4. Tallenna pdf-tiedosto omaan puhelimeesi tai muulle laitteelle. Voit myös tulostaa todistuksen paperille.

Koronarokotustodistuksen voi esittää mobiililaitteelta tai tulostaa paperille. Koronarokotustodistuksessa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Todistus on maksuton.

Lisäksi toisen henkilön voi valtuuttaa käyttämään OmaKantaa omasta puolestaan.

Koronatodistuksen saavat myös koronan sairastaneet, joilla on yksi rokotus. Tällaisessa tapauksessa heille tulee rokotustodistukseen merkintä 1/1 kohtaan "saadut rokoteannokset".

Koronan sairastaneet henkilöt, jotka ovat ottaneet yhden rokotuksen, voivat edelleen käyttää koronatodistuksena myös koronatodistusta sairastetusta koronavirustaudista. Tämä todistus on voimassa 180 päivää positiivisesta koronavirustestistä.

Koronatodistuksia voi käyttää rajanylitystilanteissa

Koronatodistuksia voidaan edelleen käyttää rajanylitystilanteissa EU-alueella ja EU-alueen ulkopuolella. Maat päättävät itse, mitä todistuksia edellyttävät maahan saapuvilta ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä tai kahta rokoteannosta. Lisäksi kukin maa voi itse päättää todistuksen mahdollisista muista käyttötarkoituksista. 

Matkustajan on selvitettävä kohdemaan vaatimukset

Tällä hetkellä koronatodistusta ei pääsääntöisesti tarvita matkustamisessa. Tietyissä kohteissa koronatodistusta voidaan kuitenkin edellyttää. Matkustajan on itse selvitettävä, millaisia koronarajoituksia ja koronaan liittyviä vaatimuksia kohdemaassa on. Suomi ei vaadi koronatodistuksia.

Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkustamisen takia tehtävät koronatestit toteutetaan yksityisessä terveydenhuollossa. Nämä koronatestit ovat maksullisia. Myös yksityisellä tehdyistä koronatesteistä saa testitulostodistuksen OmaKannasta, jos testin suorittaja toimittaa tiedot riittävän nopeasti Kantaan. Muuten on varminta pyytää testin tekijältä erillinen todistus. Matkustajan tulee selvittää kohdemaan kriteerit testituloksen voimassaololle. Testituloksen voimassaolo alkaa näytteenottohetkestä tai sen vuorokauden alusta, jolloin näyte on otettu.

Matkustajan tulee selvittää kohdemaan kriteerit testituloksen voimassaololle. Testituloksen voimassaolo alkaa näytteenottohetkestä tai sen vuorokauden alusta, jolloin näyte on otettu.

Lisätietoa

Kansalaiskysymykset OmaKannan koronatodistuksista

Yleinen neuvonta:

  • OmaKannan asiakaspalvelu: [email protected]
  • Huom. OmaKannan asiakaspalvelussa ei ole mahdollista tarkistaa tai korjata henkilökohtaisia terveystietoja. Olethan näissä tapauksissa yhteydessä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön.

Median yhteydenotot

Pyydämme median yhteydenotot organisaatioiden keskitettyyn viestintään oheisen vastuujaon mukaisesti.

Kela: [email protected]
OmaKanta-palvelu ja koronatodistusten toteutus OmaKannassa

THL: [email protected]
THL:n rokotusrekisteri, ammattilaisten kirjaaminen

STM: [email protected]
kokonaissuunnitelma, yleinen ohjaus, juridiset asiat ja lainsäädäntö

Lisätietoja

Minna Saario, johtava asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Puhelin:0295163146   Sähköpostiosoite: