Kysymykset ja yhteydenotot

Omakannan käytöstä ja koronatodistusten yms. tietojen näkymisestä Omakannassa Kannan asiakaspalveluun: [email protected] / Puhelin: 020 634 4588

Ulkomailla saatujen rokotusten näkymisestä Omakannassa: [email protected] 

Paperiset todistukset: [email protected] 

Koronatodistus

Suomessa valmistellaan Omakanta-palveluun koronatodistuksia. Todistukset otetaan käyttöön vaiheittain. Lisätietoa koronatodistuksista on THL:n sivuilla:

Kansallinen todistus koronarokotuksesta

Toukokuun 26. päivä käyttöön otettiin kansallinen todistus koronarokotuksesta, joka sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Kansallista koronarokotustodistusta voi käyttää rajanylitystilanteissa niissä maissa, jotka sen hyväksyvät. Maat voivat siis itse päättää, mitä todistuksia ne vaativat, hyväksyvätkö ne kansallisen koronarokotustodistuksen rajanylitystilanteissa ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä vai kahta rokoteannosta. Henkilön on ennen matkaa selvitettävä itse, millaista todistusta kohdemaa vaatii. 

Kansallinen koronarokotustodistus on saatavissa Omakannasta, kunnes EU:n yhteinen koronatodistus (EU Digital Covid Certificate) tulee käyttöön heinäkuussa.

EU:n yhteinen koronatodistus

Heinäkuussa otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus, joka sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen negatiivisesta testituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. EU:n koronatodistus toimii EU-maissa viimeistään, kun EU-asetus koronatodistuksesta on tullut voimaan ja otettu käyttöön. Kaikki kolme todistusta tulevat käyttöön samalla kertaa ja ne saa Omakannasta.

Näillä näkymin asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7. ja jäsenmaiden tulee ottaa se käyttöön kuuden viikon sisällä asetuksen voimaan tulosta. Tämä tarkoittaa, että EU-mailla ei välttämättä ole täysin samaan aikaan valmiuksia antaa ja lukea todistuksia.

Koronatodistukset Omakanta-palvelusta

Koronatodistuksen saa käyttöön Omakanta-palvelusta. 

Tavoitteena on, että koronarokotukseen ja koronaan liittyvien todistuksen lisäksi Omakannasta saisi jatkossa todistukset myös muista rokotuksista. Näin Omakanta-palvelussa olevia toiminallisuuksia ja todistuksia voisi käyttää koronapandemian jälkeenkin. Omakannan toiminnallisuudet jäisivät siis pysyviksi.

Todistus olisi Omakannasta saatava sähköinen todistus, QR-koodi tai näiden yhdistelmä ja se voitaisiin myös tulostaa paperille. Todistuksen lukeva taho voisi varmistaa todistuksen aitouden QR-koodilla. Omakannasta saatava todistus olisi maksuton. Todistuksessa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kansallisen koronarokotustodistuksen saa ainoastaan Omakannasta, josta sen voi näyttää sähköisesti tai itse tulostaa paperiseksi versioksi. Lisäksi toisen henkilön voi valtuuttaa käyttämään Omakantaa omasta puolestaan.

Tällä hetkellä ja jatkossakin henkilö voi saada muun paperisen todistuksen koronarokotuksesta rokotuksen antaneesta toimipaikasta. Tämä todistus ei kuitenkaan ole sama kuin Omakannan kansallinen koronarokotustodistus, sillä saatu paperituloste voi olla erilainen eri rokotuspaikoissa eikä se tallennu Omakantaan. 

Heinäkuussa Omakantaan käyttöön tulevasta EU:n yhteisestä koronatodistuksesta saa halutessaan myös paperisen version maksutta suoraan julkisesta terveydenhuollosta.

Koronatodistus henkilön omaan käyttöön

Omakannan koronatodistus on tarkoitettu rokotetun henkilön omaan käyttöön. Henkilö voi itse päättää, miten ja mihin todistusta käyttää.

Kansallinen todistus koronarokotuksesta voi jo toukokuussa helpottaa matkustamista, sillä se on helposti matkustajan saatavilla ja muut EU-maat voivat halutessaan sen hyväksyä, vaikka EU-asetus ei tuolloin ole vielä voimassa.

Matkustajalle koronatodistus on helppo saada ja esittää: jokainen voi esittää todistuksen omalta mobiililaitteeltaan tai tulostaa sen paperille. Todistus on maksuton.

Terveydenhuollon ammattilaisia ei tarvita todistuksen myöntämiseen: todistus muodostuu automaattisesti Omakanta-palvelussa ja terveydenhuollon voimavaroja säästyy muihin tehtäviin.

Kun EU:n yhteinen koronatodistus on käytössä, EU-maiden on helppo lukea saapuvien matkustajien koronatodistukset, jotka ovat yhteneväiset koko EU:ssa. Maat päättävät itse, mitä todistuksia edellyttävät maahan saapuvilta ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä tai kahta rokoteannosta. EU-asetuksen mukaan jäsenmaiden on hyväksyttävä EU:n yhteinen koronatodistus, jos jäsenmaa hyväksyy myös muita vastaavia todistuksia.

Miksi Omakannan koronatodistus tehdään vaiheittain?

Kansallinen todistus koronarokotuksista valmistui ensin, koska sen kehittäminen ja tekeminen olivat pitkällä. Tietoja annetuista koronarokotuksista on jo saatavilla Kanta-palvelusta.

EU:n yhteinen koronatodistus valmistuu myöhemmin, koska se voidaan ottaa käyttöön vasta, kun EU-asetus sähköisestä koronatodistuksesta on tullut voimaan. Samalla varmistetaan, että tiedot koronavirustesteistä on kattavasti ja laadukkaasti saatavilla kaikista terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Kansallinen koronarokotustodistus toimii osana EU:n koronatodistusta. Näin ollen kansallisen koronarokotustodistuksen käyttöönotto auttaa EU:n koronatodistuksen valmistumista, eikä aiheuta lisäkustannuksia tai lisätyötä.

Hankkeen toimeenpano ja vastuut

Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa hankkeesta kokonaisuutena sekä säädösvalmistelutyöstä ja ministeriöiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kela toteuttaa koronatodistuksen ja tarvittavat muutokset Omakanta-palveluun sekä vastaa Omakannan asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä.  

Lisätietoja

Minna Saario, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163146  


Paula Tiittala, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163744