Koronatodistus

Suomessa valmistellaan Omakanta-palveluun koronatodistuksia. Todistukset otetaan käyttöön vaiheittain. Lisätietoa koronatodistuksista on THL:n sivuilla:

Kansallinen todistus koronarokotuksesta

Toukokuun lopulla käyttöön otetaan kansallinen todistus koronarokotuksesta, joka sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Tätä koronarokotustodistusta voidaan käyttää esimerkiksi rajanylitystilanteissa niissä EU-maissa, jotka hyväksyvät kansallisen todistuksen koronarokotuksista. EU-maat voivat siis itse päättää hyväksyvätkö ne todistuksen rajanylitystilanteissa.

EU:n yhteinen koronatodistus

Heinäkuussa otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus, joka sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen negatiivisesta testituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. Tämä laajempi koronatodistus toimisi ja hyväksyttäisiin kaikissa EU-maissa, kun EU-asetus sähköisestä koronatodistuksesta on tullut voimaan. Asetus on tarkoitus hyväksyä kesäkuun lopussa ja jäsenmaiden tulee toimeenpanna se elokuun alkuun mennessä.

Koronatodistukset Omakanta-palvelusta

Koronatodistuksen saa käyttöön Omakanta-palvelusta. 

Tavoitteena on, että koronarokotukseen ja koronaan liittyvien todistuksen lisäksi Omakannasta saisi jatkossa todistukset myös muista rokotuksista. Näin Omakanta-palvelussa olevia toiminallisuuksia ja todistuksia voisi käyttää koronapandemian jälkeenkin. Omakannan toiminnallisuudet jäisivät siis pysyviksi.

Todistus olisi Omakannasta saatava sähköinen todistus, QR-koodi tai näiden yhdistelmä ja se voitaisiin myös tulostaa paperille. Todistuksen lukeva taho voisi varmistaa todistuksen aitouden QR-koodilla. Omakannasta saatava todistus olisi maksuton. Todistuksessa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Koska kaikki eivät käytä tai pysty käyttämään Omakanta-palvelua, henkilö saa halutessaan todistuksen paperisena versiona rokotuksen antaneesta toimipaikasta

Jo nyt saa halutessaan paperille tulostetun todistuksen koronarokotuksesta rokotuksen antaneesta toimipaikasta. Tämä paperituloste ei kuitenkaan ole sama asia kuin valtakunnallisesti yhtenäinen, sähköinen koronatodistus, sillä saatu paperituloste voi olla erilainen eri rokotuspaikoissa eikä se tallennu Omakantaan.

Koronatodistus henkilön omaan käyttöön

Omakannan koronatodistus olisi tarkoitettu rokotetun henkilön omaan käyttöön. Henkilö voisi itse päättää, miten ja mihin todistusta käyttäisi.

Kansallinen todistus koronarokotuksesta voi jo toukokuussa helpottaa matkustamista, sillä se on helposti matkustajan saatavilla ja muut EU-maat voivat halutessaan sen hyväksyä, vaikka EU-asetus ei tuolloin ole vielä voimassa.

Matkustajalle koronatodistus on helppo saada ja esittää: jokainen voi esittää todistuksen omalta mobiililaitteeltaan tai tulostaa sen paperille. Todistus on maksuton.

Terveydenhuollon ammattilaisia ei tarvita todistuksen myöntämiseen: todistus muodostuu automaattisesti Omakanta-palvelussa ja terveydenhuollon voimavaroja säästyy muihin tehtäviin.

Kun EU:n yhteinen koronatodistus on käytössä, EU-maiden on helppo lukea saapuvien matkustajien koronatodistukset, jotka ovat yhteneväiset koko EU:ssa. Maat päättävät itse, mitä todistuksia edellyttävät maahan saapuvilta ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä tai kahta rokoteannosta. EU-asetuksen mukaan jäsenmaiden on hyväksyttävä EU:n yhteinen koronatodistus, jos jäsenmaa hyväksyy myös muita vastaavia todistuksia.

Potilastietojärjestelmiin tehdään tarvittavat muutokset 

Ennen kuin koronatodistus voidaan ottaa käyttöön, terveydenhuollossa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin tehdään kevään aikana tarvittavat muutokset, jotta kaikki koronatodistuksia varten tarvittavat tiedot siirtyvät niistä Omakantaan. Lisäksi asiakastietolakia tarkentava sosiaali- ja terveysministeriön asetus on saatava valmiiksi ja voimaan, jotta kaikkia rokotuksia koskevat todistukset saisi suoraan Omakannasta.

Hankkeen toimeenpano ja vastuut

Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa hankkeesta kokonaisuutena sekä säädösvalmistelutyöstä ja ministeriöiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kela toteuttaa koronatodistuksen ja tarvittavat muutokset Omakanta-palveluun sekä vastaa Omakannan asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä.  

Lisätietoja

Minna Saario, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163146  


Paula Tiittala, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163744