Lääkehuollon rakenteet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään maakuntien vastuulle. Järjestäjällä on vastuu siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat jatkossa sujuvana palvelukokonaisuutena. Monikanavainen sote-rahoitus yksinkertaistetaan. Lisäksi säädetään laajaan valinnanvapauteen perustuva valinnanvapauslainsäädäntö, jonka perusteella yksilöllä on yleensä mahdollisuus valita palveluiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajien välillä.

Lääkehuollon rakenteet sote-järjestelmissä työryhmässä pohditaan kuinka lääkehuolto toimii näissä tulevissa rakenteissa. Tavoitteena on, että kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelut sekä joustavasti että kustannustehokkaasti ja että lääkehoidot toteutuvat mahdollisimman optimaalisesti. Tavoitteena on rationaalisen lääkehoidon toteutuminen kaikilla tasoilla.

Tähän mennessä alaryhmä on kartoittanut tehtyjen sote-linjausten vaikutusta lääkehuollon toimintaan ja tunnistanut lainsäädännön muutostarpeita. Esillä ovat olleet esimerkiksi tulevien sairaala-apteekkien tehtävät ja lääkehuollon rakenteet. Alatyöryhmän työhön liittyen sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut kaksi selvitystä.

Lääkehuollon rakenteita sote-järjestelmässä ryhmän puheenjohtaja on erityisasiantuntija Eija Pelkonen (STM) ja sihteereinä ovat yliproviisori Anna von Bonsdorff-Nikander (Fimea) ja yliproviisori Eija Särkkä (Fimea).