Koronavirus Suomessa

Koronavirus aiheuttaa edelleen tartuntoja, mutta laajoista rajoituksista on voitu luopua. Jokainen voi omalla toiminnallaan ehkäistä viruksen leviämistä. Rokotukset suojaavat vakavammilta tautimuodoilta hyvin.

Noudata edelleen ohjeita:  

  • Ota rokotteet, sillä ne suojaavat vakavalta koronavirustaudilta. 
  • Jos saat oireita, pysy kotona, kunnes olet terve. 
  • Tee tarvittaessa kotitesti. 
  • Muista hygieniaohjeet: pese kädet ja käytä maskia oman harkinnan mukaan, huolehdi turvavälistä ja hyvästä ilmanvaihdosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää ajankohtaista tilannetietoa koronavirustilanteesta.

Hybridistrategia 

Hybridistrategian tavoitteena vuonna 2022 on vakauttaa yhteiskunta mahdollisimman avoimeksi, tukea jälkihoitoa ja jälleenrakennusta sekä varautua globaalin pandemian jatkumiseen. STM on ohjannut alueita linjausten toimeenpanossa. 

Testaus- ja jäljitysstrategia

Koronaviruksen testaus- ja jäljitysstrategiaa on päivitetty 22.6.2022, ja päivitetty strategia astuu voimaan 1.7.2022. Tavoitteena on ehkäistä riskiryhmäläisten koronatartuntoja, ohjata vaikeaoireiset potilaat hoidon piiriin ja turvata terveydenhuollon kantokyky.

Koronavirusrokotukset

Koronarokotusstrategian avulla pyritään pitämään yhteiskuntaa avoimena, turvaamaan terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyttä ja vähentämään erityisesti vakavaa koronavirustautia. Strategia päivitettiin 22.6.2022, ja se astuu voimaan 1.7.2022.

Lisätietoja rokotusten etenemisestä löytyy THL:n verkkosivuilta:

Korona ja toimeentulo

Koronan leviämisriskin vuoksi pois töistä jääville myönnetään oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä ajalle vuoden 2022 loppuun. Tartuntatautipäivärahaa haetaan Kelasta.

Lisää toimeentuloa koskevia tiedotteita:

Viranomaisten vastuut

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Ministeriö myös asettaa koronaviruksen torjuntaan liittyviä työ- ja koordinaatioryhmiä.

Viranomaisten vastuut tartuntatautien - siis myös koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin - torjunnassa on kuvattu täällä:

Varautumista ohjaava lainsäädäntö ja periaatteet

Viranomaisten velvollisuudet ja viranomaisten välinen yhteistyö tartuntatautien torjunnassa on määritelty tartuntatautilaissa. Lakia täydentää valtioneuvoston asetus tartuntataudeista.

Valmiuslain mukaan valtion viranomaisten ja laitosten sekä kuntien on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. 

Koronainfot

Tilannekuva- ja mallinnusryhmän tilannearvioraportti ja mediainfo koronaepidemiasta ovat jääneet tauolle. STM:n ja THL:n menneistä koronainfoista saa kuvan epidemian kehityksestä Suomessa.

Etä- ja läsnätyön yhdistäminen

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi 28.2.2022. Läsnä- ja etätyön yhdistämisestä löydät lisätietoa Työterveyslaitoksen verkkosivuilta. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus

Vaikka valtakunnallinen etätyösuositus on päättynyt, joustava siirtyminen etä- ja läsnätyön yhdistämiseen on hyvä toteuttaa vaiheittain. Työnantajien vastuulla on toteuttaa edelleen työhön liittyvien riskien arviointi yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Päätöksissä tukeudutaan sairaanhoitopiirien ja terveysviranomaisten arvioihin alueen epidemiatilanteesta.

Varautuminen tulevaan

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä selvitti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän varautumista mahdolliseen seuraavaan epidemia-aaltoon. Raportti nostaa esiin lukuisia kehittämiskohteita ja sisältää 54 erilaista toimenpide-ehdotusta. Katse on suunnattu erityisesti syksyyn 2022, mutta myös pidemmälle lähitulevaisuuteen.

Koronaviruksesta selkokielellä ja viittomakielellä