Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
76 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut kaksi koronarokoteannosta – erikoissairaanhoidon kuormitus jatkuu huomattavan suurena

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2021 10.00
Tiedote 312

Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 85 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen koronarokoteannoksen, ja 76 prosenttia kaksi rokoteannosta 20.10. mennessä. Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on mahdollista saavuttaa marraskuun ensimmäisellä viikolla, mikäli rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

Paikallisen tai alueellisen epidemiatilanteen heikentyessä tartuntojen leviämistä ja sen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia voidaan edelleen tehokkaasti estää ottamalla oikea-aikaisesti käyttöön hybridistrategian mukaisia toimenpiteitä kuntakohtaisesti tai yksittäistä kuntaa laajemmalla alueella.

Viikon aikana (14.–20.10.) ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on kasvanut alle yhdellä prosenttiyksiköllä ja toisen annoksen kattavuus kahdella prosenttiyksiköllä.

Viikon 41 lopussa erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 137 potilasta, joista 103 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 34 teho-osastoilla. Viikolla 41 erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 118 uutta koronaviruspotilasta, mikä on yhtä paljon kuin tätä edeltävällä viikolla.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kasvanut viimeisen kolmen viikon aikana erityisesti vuodeosastoilla, 58 potilaasta 103 potilaaseen. Samaan aikaan teho-osastojen potilasmäärät ovat kasvaneet 23 potilaasta 34 potilaaseen. Tehohoitoon tuli viime viikolla 28 uutta koronaviruspotilasta. Erikoissairaanhoidon potilasmäärät vastaavat nykyisellään helmikuun 2021 lopun potilasmääriä. Tautiin liittyviä kuolemia oli 20.10. mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 133.

Epidemiatilanteen heikentyminen voi muodostaa ilmeisen riskin taudille alttiiden ihmisten terveydelle ja sairaalahoidon tarpeen kasvulle. Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana rokottamattomat 12−79-vuotiaat ovat joutuneet koronavirustartunnan vuoksi erikoissairaanhoitoon 19 kertaa useammin kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut. Erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on ollut suurin 50−79-vuotiailla, rokottamattomilla henkilöillä, joilla riski on 28-kertainen verrattuna saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotettuihin. Tilanteen hillitsemiseksi tärkeintä on kaikin keinoin edistää mahdollisimman korkeaa rokotuskattavuutta ja terveysturvallisia toimintatapoja alueellisella ja paikallisella tasolla.

Uusia koronatartuntoja on ilmaantunut Suomessa kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 137 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on noin 10 prosenttia enemmän kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 124 sataatuhatta asukasta kohden. Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana tartuntojen ilmaantuvuus on ollut suurin 12−49-vuotiailla rokottamattomilla henkilöillä.

Muuttunut ohjeistus testiin hakeutumisesta on vaikuttanut tehtyjen testien määrään. Viikolla 41 testejä tehtiin noin 80 300, lähes saman verran kuin edellisviikolla. Testatuista näytteistä 4,6 prosenttia oli positiivisia. Osuus on laskenut hieman tätä edeltävästä viikosta, jolloin lukema oli 4,9 prosenttia. 
Epidemiologista tilannetta seurataan viikoittain. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottama viikoittainen seurantaraportti julkaistaan poikkeuksellisesti seuraavan kerran ensi viikon torstaina. 

Lisätietoja:

johtava asiantuntija, Mia Kontio, THL, [email protected]
johtaja Pasi Pohjola, STM, [email protected]

Sivun alkuun