Koronavirus Suomessa

Koronavirus aiheuttaa edelleen tartuntoja, mutta laajoista rajoituksista on voitu luopua. Jokainen voi omalla toiminnallaan ehkäistä viruksen leviämistä. Rokotukset suojaavat vakavammilta tautimuodoilta hyvin.

Noudata edelleen ohjeita:  

  • Ota rokotteet, sillä ne suojaavat vakavalta koronavirustaudilta. 
  • Jos saat oireita, pysy kotona, kunnes olet terve. 
  • Tee tarvittaessa kotitesti. 
  • Muista hygieniaohjeet: pese kädet ja käytä maskia oman harkinnan mukaan, huolehdi turvavälistä ja hyvästä ilmanvaihdosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää ajankohtaista tilannetietoa koronavirustilanteesta.

Hybridistrategia 

Hybridistrategian tavoitteena oli vuonna 2022 vakauttaa yhteiskunta mahdollisimman avoimeksi, tukea jälkihoitoa ja jälleenrakennusta sekä varautua globaalin pandemian jatkumiseen. STM on ohjannut alueita linjausten toimeenpanossa. 

Testaus- ja jäljitysstrategia

Koronaviruksen testaus- ja jäljitysstrategiaa on päivitetty 22.6.2022, ja päivitetty strategia astui voimaan 1.7.2022. Tavoitteena on ehkäistä riskiryhmäläisten koronatartuntoja, ohjata vaikeaoireiset potilaat hoidon piiriin ja turvata terveydenhuollon kantokyky.

Koronavirusrokotukset

Koronarokotusstrategian avulla pyritään pitämään yhteiskuntaa avoimena, turvaamaan terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyttä ja vähentämään erityisesti vakavaa koronavirustautia. Strategia päivitettiin 22.6.2022, ja se astui voimaan 1.7.2022.

Lisätietoja rokotusten etenemisestä löytyy THL:n verkkosivuilta:

Korona ja toimeentulo

Koronan leviämisriskin vuoksi pois töistä jääville myönnetään oikeus tartuntatautipäivärahaan. Tartuntatautipäivärahaa varten tarvitaan 1.1.2023 alkaen tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös. Tartuntatautipäivärahaa haetaan Kelasta.

Viranomaisten vastuut

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Ministeriö myös asettaa koronaviruksen torjuntaan liittyviä työ- ja koordinaatioryhmiä.

Viranomaisten vastuut tartuntatautien - siis myös koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin - torjunnassa on kuvattu täällä:

Varautumista ohjaava lainsäädäntö ja periaatteet

Viranomaisten velvollisuudet ja viranomaisten välinen yhteistyö tartuntatautien torjunnassa on määritelty tartuntatautilaissa. Lakia täydentää valtioneuvoston asetus tartuntataudeista.

Valmiuslain mukaan valtion viranomaisten ja laitosten sekä kuntien on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. 

Koronainfot

Tilannekuva- ja mallinnusryhmän tilannearvioraportti ja mediainfo koronaepidemiasta ovat jääneet tauolle. STM:n ja THL:n menneistä koronainfoista saa kuvan epidemian kehityksestä Suomessa.

Koronaviruksesta selkokielellä ja viittomakielellä