Hyppää sisältöön
Media

Koronaviruksen tartuntaketjuja jäljittävää mobiilisovellusta koskeva lakiluonnos lausunnoille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2020 16.45
Tiedote 128/2020

Sosiaali ja terveysministeriön 14.5.2020 asettamassa työryhmässä on valmisteltu tartuntatautilakiin muutoksia, joiden tavoitteena on mahdollistaa koronaviruksen aiheuttamia tartuntaketjuja jäljittävän mobiilisovelluksen käyttöönotto. Tartuntatautilain väliaikaisia muutoksia koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella 26.5.–1.6.2020.

Luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostavasta altistuneiden tunnistusjärjestelmästä. Altistuneiden tunnistusjärjestelmä koostuisi mobiilisovelluksesta sekä taustajärjestelmästä. Mobiilisovelluksen käyttäminen olisi väestölle maksutonta ja vapaaehtoista.

Tartuntatautilain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmiselle ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Lakia sovelletaan tartuntatautien torjuntatyön järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä sen suunnitteluun, ohjaukseen, seurantaan ja valvontaan. Tartuntatautilain mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjaa ja tukee tartunnan jäljitystä ja epidemioiden selvittämistä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä.

Nyt lausunnoilla olevassa esitysluonnoksessa tartuntatautilakiin säädettäisiin THL:n tehtäväksi mobiiliteknologiaan perustuvan altistuneiden tunnistusjärjestelmän tarjoaminen. Tehtävä olisi tilapäinen ja tarkoitettu olemaan voimassa vain koronavirusepidemian ajan. Laissa säädettäisiin myös Kansaneläkelaitoksen tehtävästä tietojärjestelmän ylläpitäjänä.

Esityksessä säädettäisiin altistuneiden tunnistusjärjestelmän käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ja niiden suojasta sekä tietojärjestelmän tietoturvallisuuden arvioinnista. Esitysluonnoksen mukaan Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus arvioisi tietojärjestelmän tietoturvallisuuden ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) tehtävänä olisi valvoa mobiilisovelluksen tietoturvaa.

Ehdotettu laki olisi tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 10.8.2020 ja olemaan voimassa 31.3.2021 saakka. 

Lisätietoja

Päivi Salo, pääsihteeri, [email protected]
Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri, [email protected]
Minna Saario, johtaja, [email protected]

Sivun alkuun