kuvituskuva

Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019: STM:n teemat ja tapahtumat

Neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenmaiden kesken puolen vuoden välein. Puolivuotiskautensa aikana puheenjohtajamaa johtaa puhetta neuvoston kokouksissa kaikilla tasoilla ja auttaa näin varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden neuvostossa.

Suomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja 1.7.-31.12.2019. Sosiaali- ja terveyspolitiikassa sekä tasa-arvokysymyksissä Suomen puheenjohtajakauden pääteemat olivat hyvinvointitalous, sukupuolten tasa-arvo sekä työsuojelun päätelmien edistäminen.

Kyseessä oli Suomen kolmas EU-puheenjohtajakausi. Suomen puheenjohtajakauden kokonaisuudesta vastasi valtioneuvoston kanslia. 

Hyvinvointitalous päätöksenteon ytimeen

Suomen EU-puheenjohtajakauden pääteemoja oli hyvinvointitalous. Hyvinvointitaloudessa julkisia varoja sijoitetaan ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. Ihmisten hyvinvointi on edellytys talouskasvulle ja yhteiskunnan sekä talouden vakaudelle. Toisaalta talouskasvu lisää mahdollisuuksia kohentaa kaikkien ihmisten hyvinvointia.

Suomen esityksestä EU:n ministerineuvosto hyväksyi hyvinvointitaloutta koskevat päätelmät 24.10.2019.

Suomi järjesti korkean tason konferenssin hyvinvointitaloudesta 18.−19.9.2019 Helsingissä.

EU-puheenjohtajuuskaudella vuonna 2019 hyväksyttyjen hyvinvointitalouspäätelmien jälkeen Suomi on tehnyt teemaa tunnetuksi, vakiinnuttanut sen asemaa EU:ssa ja kansainvälisissä yhteyksissä sekä verkostoitunut osaksi merkittävimpiä hyvinvointitaloustoimijoita kansainvälisesti. 

Tasa-arvo- ja talouspolitikan vahva yhteys

Suomi halusi puheenjohtajakaudellaan vahvistaa tasa-arvo- ja talouspolitiikan välisiä yhteyksiä. Tasa-arvon edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja naisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen ovat erittäin tärkeitä tavoitteita kestävän talouskasvun kannalta.
Suomi on yhdessä kahden muun trio-maan Romanian ja Kroatian kanssa allekirjoittanut trio-tasa-arvojulistuksen.

Suomi esitti ministerineuvostolle tasa-arvoa koskevien päätelmien hyväksymistä joulukuun ministerineuvostossa. Päätelmät hyväksyttiin 10.12.2019. 

Suomi järjesti korkean tason tasa-arvokonferenssin Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action 30.9.−1.10.2019 Helsingissä.

Jatkoa EU:n työsuojelun strategiatyölle

Suomen EU-puheenjohtajakaudella valmisteltiin työsuojelua koskevat päätelmät, joiden päätavoite oli saada jatkoa EU:n työsuojelun strategiakehykselle 2014–2020 ja ehdottaa uuden strategian painopisteiksi jäsenvaltioiden tärkeinä pitämiä työsuojelun haasteita ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä.

Päätelmissä korostetaan työterveys- ja työturvallisuusasioiden myönteistä vaikutusta työllisyyteen, kestävään kasvuun ja kilpailukykyyn, joten ne ovat linjassa hyvinvointitaloutta koskevien päätelmien kanssa. 

Neuvosto hyväksyi työsuojelua koskevat päätelmät 10.12.2019. 

EU:n uusi työterveyttä ja –turvallisuutta koskeva strategiakehys käynnistyi vuonna 2021.

Lisätietoja

Satu Leino, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163498   Sähköpostiosoite:


Kaisa Lähdepuro, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163419   Sähköpostiosoite: