Suomen EU-puheenjohtajuuskausi: STM:n teemat ja tapahtumat

EU-puheenjohtajuuslogoSuomi on EU:n neuvoston puheenjohtaja 1.7−31.12.2019.

Sosiaali- ja terveysministeriölle EU-puheenjohtajuus tarkoittaa vetovastuuta työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK) ja sitä valmistelevissa työryhmissä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Sosiaali- ja terveyspolitiikassa sekä tasa-arvokysymyksissä Suomella on kaksi pääteemaa: hyvinvointitalous ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Lisäksi valmisteilla on työsuojelua koskevat päätelmät.

Tämä on Suomen kolmas EU-puheenjohtajuus. Suomen puheenjohtajuuskauden kokonaisuudesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Puheenjohtajuuskauden verkkosivuilta löydät tuoreet uutiset, tapahtumat ja aineistot. 

Puheenjohtajuuskauden ohjelma julkaistiin 26.6.2019. 

Hyvinvointitalous päätöksenteon ytimeen

Hyvinvointitaloudessa julkisia varoja sijoitetaan ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. Ihmisten hyvinvointi on edellytys talouskasvulle ja yhteiskunnan sekä talouden vakaudelle, ja toisaalta talouskasvu lisää mahdollisuuksia kohentaa kaikkien ihmisten hyvinvointia.

Suomi esittää ministerineuvostolle, että se hyväksyy hyvinvointitaloutta koskevat päätelmät lokakuun ministerineuvostossa. Päätelmät sisältävät toimenpidesuosituksia jäsenmaille ja Euroopan komissiolle.

Suomi järjestää korkean tason konferenssin hyvinvointitaloudesta 18.−19.9.2019 Helsingissä.

Tasa-arvo- ja talouspolitikan vahva yhteys

Suomi haluaa puheenjohtajakaudellaan vahvistaa tasa-arvo- ja talouspolitiikan välisiä yhteyksiä. Tasa-arvon edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja naisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen ovat erittäin tärkeitä tavoitteita kestävän talouskasvun kannalta.

Suomi on yhdessä kahden muun trio-maan Romanian ja Kroatian kanssa allekirjoittanut trio-tasa-arvojulistuksen.

Suomi esittää ministerineuvostolle tasa-arvoa koskevien päätelmien hyväksymistä joulukuun ministerineuvostossa.

Suomi järjestää korkean tason tasa-arvokonferenssin Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action 30.9.−1.10.2019 Helsingissä.

Jatkoa EU:n työsuojelun strategiatyölle

Suomen EU-puheenjohtajakaudella valmistellaan työsuojelua koskevat päätelmät, joiden päätavoite on saada jatkoa EU:n työsuojelun strategiakehykselle 2014-2020 ja ehdottaa uuden strategian painopisteiksi jäsenvaltioiden tärkeinä pitämiä työsuojelun haasteita ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä. 

Päätelmissä korostetaan työterveys- ja työturvallisuusasioiden myönteistä vaikutusta työllisyyteen, kestävään kasvuun ja kilpailukykyyn, joten ne ovat linjassa hyvinvointitaloutta koskevien päätelmien kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tapahtumat 

9. – 10.7.2019
High-level Forum on the Silver Economy 
Lue Silver Economy Forumin pääsihteerin Sarita Frimanin kolumni:

30. – 31.7.2019
Terveystyöryhmä

2. – 3.9.2019
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen korkean tason työryhmä (HLG)

18. – 19.9.2019
Korkean tason konferenssi: teemana hyvinvointintalous

19. – 20.9.2019
Sosiaalisen suojelun komitea

25. – 26.9.2019
Kansallisten huumausainekoordinaattorien kokous

26. – 27.9.2019
Terveydenhoitoalan päälliköiden (CMO, CDO, CNO ja lääkealan virkamiehet) kokous

30.9. – 1.10.2019
Korkean tason konferenssi: Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action

14. – 15.11.2019
Missoc-verkoston (Mutual Information System on Social Protection) kokous 

27. – 28.11.2019
Konferenssi: teemana työperäisen syövän torjunta
Lue lisää (englanniksi): 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Fimea järjestävät useita sivutapahtumia:

Lisäksi Helsingissä järjestetään lukuisia virkamiestason kokouksia sosiaali- ja terveyspolitiikan tärkeistä teemoista.

Lisätietoja

Noora Saarinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163039