Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019: STM:n teemat ja tapahtumat

EU-puheenjohtajuuslogoSuomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja vuoden 2019 loppuun asti. Sen jälkeen puheenjohtajuus siirtyi Kroatialle tammi-heinäkuuksi 2020.

Sosiaali- ja terveyspolitiikassa sekä tasa-arvokysymyksissä Suomen pääteemat olivat hyvinvointitalous, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä työsuojelun päätelmien edistäminen.

Tämä oli Suomen kolmas EU-puheenjohtajuus. Suomen puheenjohtajakauden kokonaisuudesta vastasi valtioneuvoston kanslia. 

Hyvinvointitalous päätöksenteon ytimeen

Hyvinvointitaloudessa julkisia varoja sijoitetaan ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. Ihmisten hyvinvointi on edellytys talouskasvulle ja yhteiskunnan sekä talouden vakaudelle, ja toisaalta talouskasvu lisää mahdollisuuksia kohentaa kaikkien ihmisten hyvinvointia.

Suomi esitti ministerineuvostolle, että se hyväksyy hyvinvointitaloutta koskevat päätelmät lokakuun ministerineuvostossa. Neuvosto hyväksyi 24.10.2019 hyvinvointitaloutta koskevat päätelmät.

Suomi järjesti korkean tason konferenssin hyvinvointitaloudesta 18.−19.9.2019 Helsingissä.

Tasa-arvo- ja talouspolitikan vahva yhteys

Suomi halusi puheenjohtajakaudellaan vahvistaa tasa-arvo- ja talouspolitiikan välisiä yhteyksiä. Tasa-arvon edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja naisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen ovat erittäin tärkeitä tavoitteita kestävän talouskasvun kannalta.

Suomi on yhdessä kahden muun trio-maan Romanian ja Kroatian kanssa allekirjoittanut trio-tasa-arvojulistuksen.

Suomi esitti ministerineuvostolle tasa-arvoa koskevien päätelmien hyväksymistä joulukuun ministerineuvostossa. Päätelmät hyväksyttiin 10.12.2019. 

Suomi järjesti korkean tason tasa-arvokonferenssin Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action 30.9.−1.10.2019 Helsingissä.

Jatkoa EU:n työsuojelun strategiatyölle

Suomen EU-puheenjohtajakaudella valmisteltiin työsuojelua koskevat päätelmät, joiden päätavoite on saada jatkoa EU:n työsuojelun strategiakehykselle 2014–2020 ja ehdottaa uuden strategian painopisteiksi jäsenvaltioiden tärkeinä pitämiä työsuojelun haasteita ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä.

Päätelmissä korostetaan työterveys- ja työturvallisuusasioiden myönteistä vaikutusta työllisyyteen, kestävään kasvuun ja kilpailukykyyn, joten ne ovat linjassa hyvinvointitaloutta koskevien päätelmien kanssa. 

Neuvosto hyväksyi työsuojelua koskevat päätelmät 10.12.2019. 

Lisätietoja