Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hyvinvointitalous sekä muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeet EU-ministerikokouksen aiheina

Sosiaali- ja terveysministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö
22.10.2019 12.25
Tiedote

Suomen EU-puheenjohtajakauden toinen työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK) kokoontuu Luxemburgissa 24. lokakuuta.

Kokouksessa puhetta johtavat sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ja työministeri Timo Harakka.

Hyvinvointitalous korostaa ihmisen hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Ministereiden on tarkoitus hyväksyä kokouksessa neuvoston päätelmät hyvinvointitaloudesta, joka on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden pääteemoista sosiaali- ja terveyssektorilla. Suomi haluaa, että EU:n päätöksenteossa hyvinvointipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa käsiteltäisiin tiiviisti yhdessä. 

Hyvinvointitaloudessa luodaan hyvän kehä, jossa ihmisten hyvinvointi ja talouskasvu ruokkivat toisiaan ja hyödyttävät sekä ihmisiä että koko yhteiskuntaa. Ihmisten hyvinvointi on yksi EU:n perustavoitteista. Siksi hyvinvointitalous sopii hyvin EU:n tulevaisuuden ohjelmiin. 

- Hyvinvointipolitiikalla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan vakauteen, luottamukseen ja turvallisuuteen. Hyvinvointitalousajattelu tukee muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä sosiaalisten oikeuksien vahvistamista, ministeri Pekonen sanoo.

Neuvoston päätelmät luovat perustan hyvinvointitalouden jatkotyölle. Ne sisältävät suosituksia komissiolle ja jäsenmaille sosiaali-, terveys-, koulutus- ja työllisyyspolitiikasta sekä sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

Sosiaaliministerit keskustelevat ministeri Pekosen johdolla lisäksi siitä, miten syrjimättömyyttä voitaisiin vahvistaa Euroopassa. Asia liittyy yhdenvertaisuutta koskevaan komission direktiiviehdotukseen, joka on ollut jumissa pitkään. Suomi pyrkii löytämään ratkaisuja direktiiviä koskevien neuvottelujen avaamisesta. 

Neuvostossa kuullaan muiden jäsenmaiden näkemysten lisäksi EU:n perusoikeusviraston, komission ja kansalaisjärjestöjen näkemyksiä. Keskustelun perusteella on tarkoitus laatia puheenjohtajamaan päätelmät, joiden tavoitteena on tukea uuden komission työskentelyä syrjinnän vastaisen työn edistämiseksi.

Muuttuva työelämä edellyttää yhteistä, strategista lähestymistapaa jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen

EU-maiden ministerit keskustelevat neuvostossa, miten parantaa ihmisten mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen koko työuran ajan. Suomi on valmistellut kysymykset keskustelun pohjaksi. Kysymyksissä korostuvat työmarkkinoiden tarpeiden ennakointi, oppimiseen osallistumisen voimakas jakautuminen sekä koulutuksen rahoitusvastuun jakaminen julkisen ja yksityisen sektorin sekä ihmisen itsensä välillä. Keskustelu käydään työministeri Timo Harakan johdolla. 

- Kun työ on murroksessa, globaali kilpailu kiristyy ja taitovaatimukset muuttuvat meillä kaikilla, on EU-maiden erityisen tärkeää panostaa ihmisten osaamisen päivittämiseen. Kaikilla tulee olla mahdollisuus läpi työuran jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen koulutustaustasta riippumatta, työministeri painottaa.

Lisäksi ministerikokouksessa on tarkoitus hyväksyä Suomen valmistelemat päätelmät EU:n tuesta kansainvälisen työjärjestö ILOn vuosisatajulistuksen toimeenpanolle. 

Lisätietoja:

ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, STM, p.+358 2951 63425
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p.+358 50 396 0605

Sivun alkuun