Hyppää sisältöön
Media

Lääkepolitiikka, työsuojelu, tasa-arvo ja työoikeuden tulevaisuus EU-ministerikokouksen aiheina

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2019 16.19
Tiedote 160/2019

Suomen EU-puheenjohtajakauden viimeinen työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK) kokoontuu Brysselissä 9.-10. joulukuuta. Ensimmäisenä päivänä koolla ovat terveysministerit ja toisena päivänä työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaavat ministerit.

Tiedotteeseen tehty korjaus 9.12.2019 kello 13.52: poistettu tasa-arvoasioista vastaavan ministerin Thomas Blomqvistin nimi.

Kokouksessa puhetta johtavat vastuidensa mukaisesti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja työministeri Timo Harakka.

Terveysministereiden aiheina hyvinvointitalouden terveysnäkökulmat ja lääkkeiden saatavuuden parantaminen

EU-maiden terveysministerit keskustelevat ministeri Kiurun johdolla siitä, miten terveyteen liittyviä asioita voidaan käytännössä edistää hyvinvointitaloudessa. Keskustelu käydään erityisesti mielenterveyden, ikääntymisen ja digitalisaation näkökulmista. Keskustelu on jatkoa sille, että hyvinvointitaloutta koskevat neuvoston päätelmät hyväksyttiin Suomen johdolla lokakuussa. 

Suomi on laatinut päätelmät tasa-arvosta, työsuojelusta ja vaikeasti työllistyvien työmarkkina-aseman parantamisesta

Tasa-arvo on ollut yksi Suomen pääteemoista puheenjohtajakaudella. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät  sukupuolten tasa-arvosta. Lisäksi ministerit keskustelevat neuvostossa tasa-arvoasioiden valtavirtaistamisesta Euroopassa.

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät työsuojelusta. Työn muodot muuttuvat yhä nopeammin ja päätelmien tarkoituksena on tukea uuden komission työtä työsuojelun ja terveyden edistämiseksi. 

Suomi on puheenjohtajakaudellaan vienyt eteenpäin keskustelua työmarkkinoiden osallisuuden lisäämisestä. Neuvoston on tarkoitus hyväksyä ministeri Harakan johdolla päätelmät, joissa esitetään keinoja osatyökykyisten ja muiden heikommassa asemassa olevien työllistymisen helpottamiseksi. 

Lisäksi neuvostossa keskustellaan ministeri Harakan johdolla EU:n työoikeuden tulevaisuudesta. Keskustelun tavoitteena on antaa jäsenmaille mahdollisuus kommentoida teemoja, joista EU:n pitäisi pohtia uutta lainsäädäntöä tai mahdollisesti päivittää olemassa olevaa lainsäädäntöä. Keskustelu käydään muun muassa työnteon uusien muotojen, työvoiman kasvavan liikkuvuuden ja sosiaalisen vuoropuhelun parantamisen näkökulmista.

Neuvostojen päätteeksi tammikuun alussa EU-puheenjohtajamaana aloittava Kroatia esittelee työsuunnitelmansa tulevalle puolivuotiskaudelle.

Lisätietoja:

ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, STM. p. 02951 63425
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 050 396 0605

Sivun alkuun