FI SV

Asetus asbestin terveyshaittojen ehkäisemiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö 25.6.2015 14.15
Tiedote

Työssä asbestille altistumista ja sen aiheuttamaa terveysvaaraa halutaan vähentää ja ehkäistä. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 24. kesäkuuta. Asetus tulee voimaan 1.1.2016.

Asetuksella tuodaan EU:n direktiivi osaksi Suomen lainsäädäntöä. Asbesti on edelleen työperäisen syövän suurin kuolinsyy ja aiheuttaa eniten työperäisiä kuolemia Suomessa.

Asetus koskee kaikkea asbestityötä eli asbestia sisältävän tuotteen tai aineen käsittelyä siten, että se voi aiheuttaa altistumista asbestipölylle.  Asetus sisältää määräyksiä myös asbestipurkutyöstä, joka on merkittävin asbestityön muoto.

Asbestityössä työnantajan on huolehdittava, että työntekijän altistuminen asbestille on mahdollisimman vähäistä ja aina pienempi kuin raja-arvo 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä hengitysilmaa kahdeksantunnin keskiarvona. Työnantajan tulee säännöllisin mittauksin seurata ja varmistaa, ettei raja-arvoa ylitetä. Alue, jolla työntekijä voi altistua asbestille on selvästi rajattava ja osoitettava varoitusmerkein.

Asbestipurkutyötä sisältävää rakennushanketta ohjaavan ja valvovan rakennuttajan tai muun toimijan on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. Asbestikartoitus on dokumentoitava.

Asbestipurkutyöstä on ilmoitettava ennakkoon työsuojeluviranomaiselle. Lisäksi on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet työturvallisuuden varmistamiseksi. Asbestipurkutyön toteuttamista varten nimetyn työnjohtajan on huolehdittava, että työ tehdään turvallisuussuunnitelman mukaisesti.  Asbestipurkutyö on tehtävä siten, että asbestipölyä muodostuu mahdollisimman vähän. Asetuksessa säädetään sallituista asbestipurkutyön työmenetelmistä ja niitä koskevista vaatimuksista.

Asbestipurkutyön jälkeen työnantajan on huolehdittava siitä, että työskentelyalue puhdistetaan huolellisesti asbestista. Tilojen puhtaus on varmistettava mittaamalla.

Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Hengitysilman mukana asbestikuidut voivat päästä keuhkoihin tai muualle kehoon. Turvallista altistumisen minimitasoa ei ole. Mitä pitkäaikaisempi altistus on, sitä suurempi on riski sairastua.

Lisätietoja:

johtaja Antti Janas, p. 0295 163501