Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yrittäjien terveydenhuoltoon parannuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.12.2005 14.09
Tiedote -

Yrittäjien eläkelain mukaan vakuutetuille yrittäjille korvataan osa sairauspäivärahan omavastuuajasta 1.4.2006 alkaen. Säännöstä sovelletaan takautuvasti 1. päivästä tammikuuta 2006 lukien. YEL-vakuutuksen mukaisen työtulon perusteella määriteltyä sairauspäivärahaa maksetaan sairausvakuutuslain mukaiselta omavastuuajalta lukuun ottamatta työkyvyttömyyden alkamispäivää ja sitä seuraavaa kolmea arkipäivää. Omavastuuajan jälkeen päivärahassa huomioidaan YEL-vakuutuksen mukaisen työtulon lisäksi myös muut mahdolliset työtulot. Maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta päivärahaan ehdotettavan erityissäännöksen nojalla, jos hänen toimeentulonsa on turvattu ns. mela-päivärahalla.

Lisäksi yrittäjille mahdollistetaan sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon korvaaminen työterveyshuollon korvausjärjestelmästä. Edellytyksenä on, että yrittäjä on järjestänyt itselleen myös ehkäisevän työterveyshuollon. Valtio rahoittaa muutoksen.

Lisäksi työterveyshuoltolain 12 §:n mukaiselle ennalta ehkäisevälle toiminnalle säädetään yhtenäinen 60 prosentin korvaustaso, jota sovelletaan sekä työnantajien työntekijöille järjestämään että yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien itselleen järjestämään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon korvausmenettelyyn.

Muutokset sisältyvät sairausvakuutuksen rahoitusuudistukseen, jota koskien hallitus päätti istunnossaan 22. joulukuuta esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa asiaa koskevat lait.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, STM, p. 09-1607 3174

Sivun alkuun