Hyppää sisältöön
Media

Yksityisten alojen palkansaajien eläketurva yhteen lakiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2005 10.52
Tiedote -

Hallitus esittää yksityisten alojen palkansaajien työeläkettä koskevan lainsäädännön yhdistämistä. Uuteen työntekijän eläkelakiin kootaan työntekijäin eläkelaissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa olevat työntekijän eläketurvaa ja sen muutoksenhakua koskevat säännökset. Uusi laki selkiyttää järjestelmää, kun vakuuttaminen ja eläketurva kaikilla toimialoilla määräytyvät samalla tavalla. Samalla lainsäädännön rakenne uudistetaan ja yksittäisten säännösten sanamuotoa selkiytetään ja täsmennetään. Uusituilla sanamuodoilla ei ole tarkoitus muuttaa työeläkejärjestelmän vakiintunutta soveltamiskäytäntöä. Lisäksi lakimuutos ei sisällä uusia eläkepoliittisia linjauksia, koska ne tehtiin jo vuoden 2005 eläkeuudistuksessa. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 21. huhtikuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä. Lakimuutos tulee voimaan vuoden 2007 alusta.

Palkansaajan oikeusturva ja vastuu kasvavat

Lakimuutoksen myötä eläkeotteen merkitys työntekijälle kasvaa huomattavasti. Työntekijälle vuosittain lähetettävällä eläkeotteella on tiedot lähettämisvuotta edeltävän viiden vuoden ajalta eläkkeeseen oikeuttavista yksityisten alojen työeläkelakien mukaisista ansioista työnantajittain eriteltyinä. Eläkeotteella kerrotaan myös karttuneen eläkkeen määrä. Jos työntekijä toteaa tiedoissa puutteita, hänen pitää ottaa yhteyttä eläkeotteen lähettäneeseen eläkelaitokseen, joka selvittää epäselvyydet.

Toimialakohtainen vakuuttaminen poistuu

Uusi laki on eläketurvan toimeenpanijoille työtä helpottava muutos, joka mahdollistaa sen, että kaikki työeläkelaitokset vakuuttavat kaikenlaista työntekoa. Tämä merkitsee myös sitä, että eläkelaitosten välisen kilpailu lisääntyy, kun kaikki työeläkelaitokset ovat samalla viivalla. Työnantaja voi vakuuttaa merimiehiä lukuun ottamatta kaikki työntekijänsä samalla vakuutuksella riippumatta näiden tekemän työn sisällöistä. Työnantajan ei myöskään aina tarvitse ilmoittaa työsuhteiden alkamis- ja päättymisaikoja. Ilmoittamisvelvollisuudesta luovutaan sitä mukaan, kun ne eivät enää vaikuta eläketurvaan.

Lisätietoja apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen puh. (09) 160 73865.

Sivun alkuun