Hyppää sisältöön
Media

Yksi kansallinen ohjelma sosiaali- ja terveyspolitiikalle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2007 12.00
Tiedote -

Kuluvalla hallituskaudella on laajennettu ja kehitetty valtioneuvoston ohjelmajohtamista. Merkittävimmät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset on tehty osana Kansallista terveyshuollon hanketta, Sosiaalialan kehittämishanketta ja Alkoholiohjelmaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista ohjausta koskeva lainsäädäntö on muuttunut. Eduskunta hyväksyi tammikuussa (23.1.2007) hallituksen esityksen, jossa aikaisempaa lakisääteistä tavoite- ja toimintaohjelmaa koskevia säännöksiä muutettiin.

Lain mukaan seuraava hallitus valmistelee yhden sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen ohjelman, joka toteuttaa tulevan hallitusohjelman sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Ohjelma määrittelee keskeisimmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat keskeiset uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman rinnalla toimii peruspalveluohjelma, joka on osa valtiontalouden kehysmenettelyä ja painottuu kuntatalouteen, kun taas kehittämisohjelma painottuu hallitusohjelman mukaisten sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden täsmentämiseen ja toteuttamiseen.

Uutta kansallista ohjelmaa varten nimetään kansallinen neuvottelukunta ja alueelliset johtoryhmät. Ohjelma tulee olemaan vahvassa poliittisessa ohjauksessa, sillä neuvottelukuntaa johtaa tulevan hallituksen peruspalveluministeri. Kuluvalla hallituskaudella saadut kokemukset työn alueellisesta organisoimisesta ovat olleet myönteisiä. Jatkossa alueelliset johtoryhmät vastaavat ohjelman etenemisestä. Neuvottelukuntaan ja siten ohjelman toteuttamiseen osallistuvat entistä tiiviimmin Stakes, lääninhallitukset ja Kansanterveyslaitos. Myös kansalaisjärjestöt ovat edustettuina, jotta asiakkaiden näkökulma pysyisi esillä.

Taustana uudelle lainsäädännölle on sosiaali- ja terveysministeriön keväällä 2006 julkaiseman ”Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015” -asiakirja. Ohjelmajohtamista on tukenut vuoden 2003 alusta käyttöön otettu kehittämishankkeiden valtionavustusjärjestelmä. Vuosina 2004 - 2007 sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimintaa on tuettu 180 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pirjo Marjamäki, p. (09) 160 73228
hallitusneuvos Lauri Pelkonen, p. 050 3637012

Sivun alkuun