Hyppää sisältöön
Media

Webinaari alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten ja muistisairaiden henkilöiden oikeuksista ja palveluista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2021 8.43
Uutinen

Osana Suomen Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuuskautta järjestetään 31.8.-1.9. webinaari, jossa keskitytään alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten ja muistisairaiden henkilöiden oikeuksiin sekä kieli- ja kulttuurisensitiivisten palvelujen tarjontaan. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta oikeuksista ja jakaa kokemuksia palvelujen kehittämiseksi.

Yhdenvertaiset ihmisoikeudet kaikille

YK:n vammaisyleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Yleissopimuksen keskeisiä periaatteita ovat syrjintäkielto, esteettömyys ja saavutettavuus ja sopimus korostaa vammaisten henkilöiden osallistamista kaikkeen heitä koskevaan päätöksentekoon. Sopimuspuolten velvoite osallistaa vammaisjärjestöjä kattaa myös alkuperäiskansoihin kuuluvat vammaiset henkilöt.

Usein vammaisten, muistisairaiden ja alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia käsitellään erillisinä. Webinaarissa yksi tärkeä näkökulma on intersektionaalisuus eli se, miten eri tekijät vaikuttavat yksilön asemaan ja tilanteeseen. 

Yksi seminaarin pääpuhujista on YK:n vammaiserityisraportoija Gerard Quinn.

- Kun YK:n vammaisyleissopimus laadittiin, tietoisuus vammaisten alkuperäiskansalaisten tilanteesta ja oikeuksista oli riittämätön. Toisin kuin monet aiemmat sopimukset, valmistelijat onnistuivat kuitenkin saamaan huomiota vammaisten intersektionaaliselle syrjinnälle. On jo korkea aika ottaa paremmin huomioon kertyneet haitat, jotka vaikuttavat alkuperäiskansoihin kuuluviin vammaisiin henkilöihin, Quinn korostaa ja jatkaa:

- Myönteisempää on, että nyt on oikea aika arvostaa kulttuuria sekä alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden yksilöllisiä ja päällekkäisiä identiteettejä. Ihmisten ja paikan välinen erityinen yhteys, korostunut kunnioitus luontoa ja sen antia kohtaan sekä viisaus, jonka alkuperäiskulttuurit ovat kehittäneet vuosisatojen aikana, ovat hyödyksi koko ihmiskunnalle, kun yritämme kehittää kestävämpää tulevaisuutta kaikille. 

Saamelaisten vammaisten ja muistisairaiden henkilöiden oikeuksien huomioiminen

YK:n vammaisyleissopimus takaa vammaiselle henkilölle oikeuden elää itsenäisesti osana yhteisöä. Peruspalveluiden tulee olla vammaisen henkilön saavutettavissa, tarvittaessa myös yksilöllisiä erityispalveluita.

Kun arvioidaan vammaisten ja iäkkäiden avun ja tuen tarpeita ja suunnitellaan palveluja on tärkeää huomioida saamelaiskulttuurin erityispiirteet. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä uudistetaan parhaillaan sekä vammaisten että iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevia lakeja. Ihmisten osallisuus omassa elämässään ja sitä koskevassa päätöksenteossa, mahdollisuus elää omannäköistä elämää toimintarajoitteista huolimatta sekä yksilöllisen tarpeen mukaisten palvelujen varmistaminen ovat lähtökohtia molemmissa hankkeissa. Näiden seikkojen tulee mahdollisimman hyvin toteutua myös saamelaisten vammaisten ja muistisairaiden henkilöiden kohdalla

- Sekä lainsäädännön valmistelussa, että sen toimeenpanossa on riittävästi huomioitava myös saamelaisten oikeudet nimenomaan niiden järjestämiseen kielellisesti sekä kulttuurillisesti liittyvien erityispiirteiden takia, painottaa hallitusneuvos Jaana Huhta sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Webinaari järjestetään Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen alaisen pohjoismaisen dementiaverkoston ja vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston yhteistyönä. Muina järjestäjinä toimivat sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saamelaiskäräjät, Sámisoster, vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE) ja Ihmisoikeuskeskus.

Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta osallistuminen vaatii ilmoittautumisen. Webinaari on englanninkielinen ja se tulkataan pohjoissaameksi.

Ilmoittautuminen ja tapahtuman ohjelma (englanniksi):
Indigenous peoples: language, culture, and life cycle (Nordic Welfare Centre)


Lisätiedot:

Tea Hoffrén, erityisasiantuntija, STM, [email protected]
Jaana Huhta, hallitusneuvos, STM, [email protected]

Lisätietoa aiheesta:
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (SopS 27/2016) 
 

Sivun alkuun