Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Varsinais-Suomessa on käytössä toimiva perhehoidon malli

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.11.2016 12.04
Uutinen

Varsinais-Suomessa on kehitetty asumisen ja palvelun yhdistäviä vaihtoehtoja iäkkäiden asumiseen. Kaarinan kaupunki on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttanut ikäihmisten perhehoitoon uudenlaisen vaihtoehdon, perhehoitokylän. Kylän viidessä kodissa asuu 4 ikäihmistä perhehoitajansa kanssa. Vanhoille ihmisille perhehoito tarjoaa kodinomaista hoivaa ja huolenpitoa. Perhehoitajille kyläyhteisö takaa toimivan sijaisjärjestelyn ja vertaistukea työhön. Hyvin toimivaa perhehoidon mallia voitaisiin toteuttaa muissakin maakunnissa.

Vuonna 2030 Varsinais-Suomessa on 26 600 nykyistä enemmän 75 vuotta täyttäneitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän arvioinnin mukaan alueen kunnissa tarvitaan yhtenäistämistä iäkkäiden palvelurakenteeseen. Osassa kunnista on laitoshoidon purkaminen vielä kesken, ja jotkin kunnat arvioivat tarvitsevansa nykyistä enemmän erilaisia palveluasumisen muotoja sekä tehostettuun että tavalliseen palveluasumiseen.

Varsinais-Suomessa olisi myös varaa nostaa kotona asuvien iäkkäiden määrää. Se edellyttää, että intensiivistä kotihoitoa lisätään, jotta myös paljon palveluja tarvitsevat voisivat asua kotona pidempään. Varsinais-Suomessa intensiivistä kotihoitoa saavien osuus asiakkaista on 10 prosenttia, kun koko maan keskiarvo on 12 prosenttia. Joillakin alueilla Suomessa tämä osuus on jopa 20 prosenttia asiakkaista.

Kotihoidossa on tunnistettavissa iso ryhmä asiakkaita, joiden avun tarve on vielä pieni. Tällöin kotihoidon vaihtoehtona voisi olla tarjolla nykyistä enemmän ryhmämuotoisia palveluja ja eri toimijoiden järjestämiä palveluja.

Alueen muutosagentti sovittaa yhteen iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta

Iäkkäiden palveluja kehitetään hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on saada iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeesta rahoitetaan myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa.

Varsinais-Suomessa muutosagenttina toimii Kirsi Kiviniemi. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

Kärkihanke lyhyesti

STM:n hallinnoimassa kärkihankkeessa uudistetaan kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa ja perhehoitoa. Muutos tehdään ja juurrutetaan käyttöön laajoissa, useiden eri toimijoiden yhteisissä kokeiluissa. Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

THL ja STM järjestävät loka-joulukuussa sarjan maakuntatilaisuuksia, jotka saattavat muutoksen keskeiset toimijat yhteen. Tilaisuuksia on yhteensä 19

Kärkihanketta voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #ikiomat. Maakuntatilaisuuksien aikataulut ja materiaalit löytyvät verkko-osoitteella www.thl.fi/iomaakunnat.

Lisätietoja

johtaja Päivi Voutilainen, STM, p. 02951 63403, [email protected]
projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 029516 3006, [email protected]
tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa, THL, p. 029 524 7914, [email protected]
muutosagentti Kirsi Kiviniemi, p. 040 683 0044, [email protected]

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa
 

I&O hankeuutinen kärkihankkeet
Sivun alkuun