Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vammaisille henkilöille kuuluvat laadukkaat ja yksilölliset palvelut - lainsäädäntö ei ole esteenä niiden järjestämiselle

Sosiaali- ja terveysministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö
28.2.2018 16.15
Tiedote 24/2018

Vastuu sosiaalipalvelujen laadusta ja saatavuudesta säilyy myös jatkossa kaikissa tilanteissa julkisella vallalla. Tämä vastuu ei poistu silloin, kun palveluja on päätetty hankkia hankintalain mukaisesti kilpailuttamalla tai muulla tavalla. Kun sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille, myös palvelujen hankintaan on mahdollista saada lisää osaamista.

Sosiaalipalvelujen järjestämisestä keskusteltiin keskiviikkona 28.2. sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön koollekutsumassa tilaisuudessa. Tarkoituksena oli keskustella järjestöjen, kuntien edustajien sekä hankintojen asiantuntijoiden ja Kelan kanssa siitä, miten voidaan edistää asiakkaiden oikeuksia ja osallisuuden toteutumista sosiaalipalvelujen hankinnassa. Yhtenä keskustelun teemana oli myös Kelan järjestämisvastuulla oleva vammaisten tulkkauspalvelu.

Kunnilla on vaihtoehtoja vammaispalvelujen järjestämiseen

Kunnilla on käytettävissä vaihtoehtoisia tapoja järjestää vammaispalvelut. Kunta voi järjestää palvelut itse. Lisäksi se voi käyttää palveluseteliä tai mallia, jossa asiakas itse valitsee palveluntarjoajan. Tällöin kyse ei ole julkisesta hankinnasta. Vaihtoehtoisesti hankintayksikkö voi kilpailuttaa puitejärjestelynä esimerkiksi asumispalvelujen tai henkilökohtaisen avun palveluntarjoajia, joista asiakas saa itse valita tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan palveluntarjoajan. Myös suorahankinta on mahdollista tietyissä yksittäistä henkilöä koskevissa tilanteissa.

Hankintalaki tai sosiaalipalveluja koskeva lainsäädäntö eivät estä vammaisen henkilön elämäntilanteen ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Tärkeää on, että palvelut toteutetaan asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen arviointiin perustuvan päätöksen mukaisesti.

Kunnan on valvottava palvelujen laatua ja otettava vammaiset mukaan palvelujen suunnitteluun

Kunnalla on velvollisuus valvoa ja ohjata oman toimintansa ohella myös palveluntuottajien toimintaa, palvelujen laatua sekä sitä, että palveluja koskevia sopimuksia noudatetaan. Jos kunta havaitsee tai sen tietoon tulee esimerkiksi asiakaspalautteen tai omien havaintojen kautta laatupuutteita tai muita virheitä, niihin on puututtava ja tilanne on korjattava.

Tärkeää on myös vuoropuhelu palvelun järjestämisen eri vaiheissa. Vuoropuheluun on otettava palveluntuottajien lisäksi asiakkaat ja heidän läheisensä. Vammaisten ihmisten ja heidän omaistensa ja läheistensä on voitava aidosti vaikuttaa oman elämänsä sisällön ja ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hyvin suunniteltu asumisen, palvelujen ja tuen kokonaisuus tuo palvelujen käyttäjälle mielekkään näköalan tulevaisuuteen. Vammaisille ihmisille kuuluu myös osallisuus yhteisön ja yhteiskunnan toiminnassa sen aktiivisina jäseninä.

Jatkuvuus, ennakoitavuus ja asiakkaan tarpeiden mukainen jousto tuovat laatua palveluihin

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla turvataan perustuslailla taattuja oikeuksia. Siksi niissä ovat tärkeitä jatkuvuus, ennakoitavuus ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukainen jousto sekä asiakkaiden kokema turvallisuuden tunne.

Uudistuvassa lainsäädännössä sosiaali- ja terveyspalvelujen laadusta säädetään mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa, palveluntuottajalaissa, valinnanvapauslaissa ja vammaispalveluja koskevassa lainsäädännössä. Lakiuudistukset lisäävät palvelujen nykyisten järjestämis- ja hankintatapojen rinnalle uusia työkaluja, kuten asiakassetelit ja henkilökohtaisen budjetin, joiden avulla laadukkaiden ja yksilöllisten palvelujen hankintaa voi tehdä entistäkin innovatiivisemmin.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, STM, p. 02951 63407
erityisasiantuntija Tarja Sinivuori-Boldt, TEM, p. 02950 47014

Liitteet

Sivun alkuun