Hyppää sisältöön
Media

Valtion koulutuskorvauksia laajennetaan sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2019 9.01
Tiedote 8/2019

Yliopistot voivat hakea jatkossa korvauksia sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä. Tätä koskeva sosiaalihuoltolain muutos tulee voimaan 1.4.2019. Lakia sovelletaan niiden henkilöiden koulutuskustannusten korvaamiseen, jotka saavat sosiaalityöntekijän erikoispätevyyden 1.1.2019 jälkeen.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus järjestetään yliopistojen sosiaalityön yksiköiden yhteistyönä osana Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin toimintaa. Kukin sosiaalityön koulutusta antava yliopisto ilmoittaa kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle suoritettujen sosiaalityön erikoistumiskoulutusten määrän. Erikoistumiskoulutuksen korvaus perustuu suoritettujen koulutusten lukumäärään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen.

Aluehallintovirastot maksavat valtion korvauksen hakemuksen perusteella. Korvausten suuruudesta, maksamisen perusteista ja muista korvausten hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Erikoistumiskoulutukset ovat yleensä maksullisia. Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus huolehtii koulutuksesta maksettavien korvausten asianmukaisuudesta ja opintomaksujen kohtuullisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavuuden ja osaamisen turvaamiseksi.

Vuosittain on tarkoitus käynnistää kaksi erikoistumisalakoulutusta ja ottaa erikoistumiskoulutuksiin noin 20–30 opiskelijaa/erikoistumisala.

Lisätietoja

sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295 163 492

Sivun alkuun