Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtakunnalliset ohjeet tuberkuloosin torjuntaan

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.10.2006 7.45
Tiedote -

Uusia tuberkuloositapauksia todetaan Suomessa vuosittain alle 400. Määrä on laskenut alle kymmenesosaan 30 vuoden takaisesta ja Suomi kuuluu ns. matalan tuberkuloosin esiintyvyyden maihin. Taudin harvinaistuessa on vaarana, että terveydenhuoltohenkilöstön tuberkuloosia koskevat tiedot ja taidot heikkenevät. Siksi tuberkuloosia koskevat ohjeistot on koottu valtakunnalliseksi ehkäisy- ja hoito-ohjelmaksi. Tuberkuloosiohjelman päätavoitteena on torjuntatyön ja hoitovalmiuden tehostaminen sekä lopulta tuberkuloosin hävittäminen.

Tuberkuloosin ehkäisyssä keskeistä on sairastuneiden henkilöiden mahdollisimman pikainen löytäminen, tartuntavaarallisten henkilöiden eristäminen ja löydettyjen tapausten hoitaminen. Suomessa tuberkuloositapaukset keskittyvät riskiryhmiin. Erityisen haasteellisia hoitoryhmiä ovat monia sairauksia potevat iäkkäät henkilöt, päihdeongelmaiset ja lääkeresistenttiä tuberkuloosia sairastavat. Lähialueillamme Venäjällä ja Baltian maissa lääkeresistentti tuberkuloosi on kasvava ongelma. Lisääntyvä matkustaminen ja muuttoliikenne sekä lähialueilta että kauempaa voivat vaikuttaa Suomen tuberkuloositilanteeseen.

Koska tuberkuloositapausten määrä Suomessa on vähentynyt merkittävästi, kaikkia vastasyntyneitä koskevista tuberkuloosirokotuksista eli BCG-rokotuksista luovuttiin 1.9.2006 alkaen. Rokotus annetaan edelleen riskiryhmiin kuuluville lapsille. Tuberkuloosin ehkäisy- ja hoito-ohjelmassa riskiryhmiin kohdistetaan erityistoimiaja tartunnan torjuntaa eri laitoksissa tehostetaan. Sairaanhoitopiirejä kehotetaan nimeämään alueellisesta osaamisesta huolehtivat vastuuhenkilöt ja laatimaan sairaanhoitopiirikohtaiset ohjeistukset vuoden 2007 loppuun mennessä. Potilashoidossa erikoissairaanhoito vastaa hoidosta kokonaisuutena ja perusterveydenhuolto erityisesti valvotun hoidon toteutuksesta. Kansanterveyslaitos toimii valtakunnallisena asiantuntijalaitoksena. Ohjelman tavoitteena on kehittää tuberkuloosia koskevaa seurantaa, koulutusta ja tutkimusta.

Syksyn 2006 ja vuoden 2007 aikana järjestetään alueellisia koulutustilaisuuksia yhdessä lääninhallitusten ja sairaanhoitopiirien kanssa tuberkuloosiohjelman toimeenpanosta ja hoidon tehostamisesta. Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2006 -julkaisun ovat laatineet Filha ry ja Kansanterveyslaitos sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Julkaisu on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön Internet-sivuilta: www.stm.fi > Julkaisut

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Merja Saarinen, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (09) 160 74030

Tutkimusprofessori Petri Ruutu, Kansanterveyslaitos, puh. (09) 4744 8670

Erikoislääkäri Iiris Rajalahti, Filha ry/Tampereen yliopistollinen sairaala, puh. 050 542 8281

Sivun alkuun