Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusi toimenpideohjelma: Erikoistumiskoulutukseen avoin valintamenettely

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.11.2016 16.26
Tiedote 221/2016

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärityövoiman määrä ja rakenne ei ole tällä hetkellä tasapainossa. Työvoimatilanteen tasapainottamiseksi erikoistumiskoulutukseen luodaan uusi avoin valintamenettely. Samalla omaa erikoisalaansa pohtiville tarjotaan ajantasaista tietoa eri erikoisalojen koulutuksesta ja työtilanteesta.

Nämä ovat muutamia niistä toimenpiteistä, jotka on kirjattu juuri julkaistuun Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen toimenpideohjelmaan 2017-2019.

Toimenpideohjelman tavoitteena on laadukas erikoistumiskoulutus, joka vastaa tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin, ottaa huomioon väestön, kouluttajien ja kouluttautujien tarpeet sekä tukee palvelujärjestelmän kehittämistä. Keskeisimmät toimenpiteet liittyvät erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sisällölliseen ja määrälliseen ohjaamiseen.

Yliopistojen roolia vahvistetaan

Myös koulutuksen koordinoinnissa sekä yliopistojen ja palvelujärjestelmän välisessä yhteistyössä on kehitettävää. Toimenpideohjelmassa todetaan, että yliopistojen roolia koulutuksen koordinoijana ja laadun varmistajana lisätään. Samalla yliopistojen ja palvelujärjestelmän välistä yhteistyötä erikoistumiskoulutuksen järjestämisessä lisätään eri keinoin. Palvelujärjestelmään luodaan yhteistyössä koulutusväylät erikoistumiskoulutuksessa oleville.

Erikoistumiskoulutukseen luodaan yhteinen teoreettinen koulutuskehys sekä yhtenäistetään koulutusohjelmat ja määritellään valtakunnallisesti erikoisalakohtaiset osaamistavoitteet. Rahoitusta kehitetään siten, että sitä on mahdollista käyttää nykyistä paremmin koulutuksen ohjauskeinona, ja säädökset muutetaan vastaamaan uudistuvaa koulutusta.

Toimenpideohjelma on laadittu koordinaatiojaostossa

Toimenpideohjelman on laatinut Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto. Jaostossa ovat edustettuina kaikki keskeiset erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sidosryhmät.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisesta ohjauksesta.

Lisätietoja

Ylilääkäri Teppo Heikkilä, p. 02951 63238 (30.11.)

Ylilääkäri Taina Autti, (1.12.->)

Johtaja Annakaisa Iivari, p. 02951 63371

Liitteet

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen toimenpideohjelma 2017-2019 (Raportteja ja muistioita 2016:62)

Video: Teppo Heikkilä kertoo uudesta toimenpideohjelmasta

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus

Sivun alkuun