Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nytt åtgärdsprogram: ett nytt öppet antagningsförfarande för specialiseringsutbildningen

Social- och hälsovårdsministeriet
30.11.2016 16.26 | Publicerad på svenska 5.12.2016 kl. 10.18
Pressmeddelande 221/2016

Tillgången på specialistläkare och specialisttandläkare är för närvarande inte i balans. För att uppnå balans i fråga om arbetskraften skapas det ett nytt öppet antagningsförfarande för specialiseringsutbildningen. För de som funderar på valet av specialområde erbjuds det samtidigt aktuell information om utbildning och arbetsläge inom de olika specialområdena.

Dessa är några av de åtgärder som ingår i det riksomfattande åtgärdsprogram för specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen 2017–2019 som publicerades nyligen. 

Målet är en högklassig specialiseringsutbildning som svarar mot dagens och framtidens utmaningar med beaktande av behoven hos befolkningen, utbildarna och de som utbildar sig samt som stöder utvecklandet av servicesystemet. De viktigaste åtgärderna gäller styrning av innehållet och kvantiteten i specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen.

Universitetens roll ska stärkas

Det finns också en hel del att utveckla i fråga om samordningen av utbildningen samt samarbetet mellan universiteten och servicesystemet. Enligt åtgärdsprogrammet ska universitetens roll som samordnare av utbildningen och säkerställare av kvaliteten ökas. På samma gång ska samarbetet mellan universiteten och servicesystemet inom anordnandet av specialiseringsutbildning ökas på olika sätt. Samarbetet går ut på att i servicesystemet skapa utbildningsvägar för de som håller på att specialisera sig.

För specialiseringsutbildningen skapar man en gemensam, teoretisk ram för utbildningen och enhetligare utbildningsprogram samt definierar riksomfattande kunskapsmål för varje specialiseringsområde. Finansieringen utvecklas så att den bättre än tidigare kan användas som en metod för att styra utbildningen, och författningarna ändras så att de stämmer överens med de ändrade utbildningarna.

Åtgärdsprogrammet har utarbetats i samordningssektionen 

Åtgärdsprogrammet har utarbetats av samordningssektionen för specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt för den särskilda allmänläkarutbildningen. I sektionen medverkar representanter från alla centrala intressentgrupper inom specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen.  

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den riksomfattande styrningen av specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen.

Ytterligare information

Teppo Heikkilä, överläkare, tfn 02951 63238 (30.11)

Taina Autti, överläkare, tfn (1.12.->)

Annakaisa Iivari, direktör, tfn 02951 63371

Bilagor

Riksomfattande åtgärdsprogram för specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen 2017–2019 (på finska)

Detta är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades 30.11.2016.

Sivun alkuun