Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: Ikäsyrjintä pois ja palvelut kuntoon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.8.2015 13.00
Tiedote 137/2015

On yhteinen etu, että iäkkäät ihmiset ovat muiden aikuisten tavoin mukana itseään ja yhteiskuntaa koskevassa päätöksenteossa. Näin toteaa ikäystävällistä Suomea pohtinut asiantuntijaryhmä. Ryhmä luovutti lausumansa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle 26. elokuuta 2015.

Pitäisi olla itsestään selvää, että ikäihmiset osallistuvat aktiivisesti kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan elämänkokemuksensa ja pitkien työuriensa antamalla pätevyydellä. Työryhmä korostaa, että ihmisen toimintamahdollisuuksia ei pidä rajoittaa iän perusteella.

Raportin mukaan ikäsyrjintä on uhka hyvälle vanhuudelle.

Työryhmä toteaa, että arjessa on paljon esimerkkejä ikäsyrjinnästä: esimerkiksi ikääntyneiden työntekijöiden työllistymisvaikeudet, vanhojen toissijainen asema kuntoutuksessa tai heidän poissulkemisensa mielipidetiedusteluista, joiden sanotaan edustavan kaikkia suomalaisia.

Työryhmän mielestä ikäsyrjinnän karsiminen hyödyttäisi kaikenikäisiä, koska se lisäisi ikäryhmien yhteistoimintaa ja parantaisi ikäihmisten aktiivisuutta ja toimintakykyä.

Palvelujen tulee vastata pidentyvän vanhuuden haasteisiin

Palvelujärjestelmä on suunniteltava kokonaisuutena ja sen pitää joustaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaa ohjausta ja neuvontaa tulee saada samasta pisteestä. Kokonaisuutena suunniteltu palvelujärjestelmä on myös taloudellisesti edullisin. Kaikille on taattava yhdenvertainen oikeus riittävään hoitoon ja huolenpitoon.

Työryhmä pitää tärkeänä kotihoidon uudistamista ja vahvistamista. 

  • Kuntoutus pitää tuoda keskeiseksi toiminnaksi sekä kotihoitoon että ympärivuorokautiseen hoitoon.
  • Terveyskeskusten vuodeosastot tulee uudistaa aktiivisen hoidon ja kuntoutuksen keskuksiksi.
  • Mitä paremmin kotihoito toimii ja mitä tehokkaampaa on kuntoutus, sitä kauemmin iäkkäät säilyttävät henkisen ja fyysisen toimintakykynsä ja sitä vähemmän tarvitaan ympärivuorokautista hoitoa.
  • Ympärivuorokautisen hoidon taas tulee vastata todellisen pitkäikäisyyden ja muistisairauksien luomiin tarpeisiin.

”Ikääntyminen koskee koko yhteiskuntaa”, muistuttaa työryhmän puheenjohtaja arkkiatri Risto Pelkonen.
”Siksi se on otettava huomioon kaikessa lainsäädännössä ja kaikissa politiikoissa.”

Työryhmän raportissa on 11 teesiä siitä, kuinka yhteiskunnan toimintatavat voisivat paremmin vastata väestön ikääntymisen haasteisiin.

Edellinen peruspalveluministeri Susanna Huovinen asetti työryhmän syksyllä 2014 määrittämään niitä tekijöitä, joita on otettava huomioon 1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain toimeenpanossa muuttuvassa toimintaympäristössä sekä ottamaan kantaa ja vaikuttamaan ikäystävällistä Suomea rakentaviin arvioihin ja asenteisiin.

Lisätiedot

neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, p. 0295 163 549, [email protected]

Kokeneet ja viisaat -asiantuntijaryhmän raportti: Yksitoista teesiä ikääntymisestä

Sivun alkuun