Hyppää sisältöön
Media

Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut vuodelle 2019 on vahvistettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2018 16.11
Tiedote 147/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut sähköiseen lääkemääräykseen ja potilastiedon arkistoon liittyvät käyttömaksut vuodelle 2019. Käyttömaksut alenevat ja Kelain-palvelun satunnaiskäyttö säilyy maksuttomana silloin, kun sitä ei käytetä ansaintatarkoituksessa.

Apteekeilta perittävä maksu on 0,043 euroa jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä. Kunnallisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 1,684 euroa kutakin kunnan asukasta kohden. Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,272 euroa jokaisesta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan laatimasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa 80 000 euron vuosimaksusta, joka peritään valtion ylläpitämiltä terveydenhuollon toimintayksiköiltä (valtion mielisairaalat, vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto).

Kelain-palvelusta ei jatkossa peritä käyttömaksuja silloin, kun sitä käytetään ilman ansaintatarkoitusta. Kelain on suunniteltu ensisijaisesti lääkärien ammattioikeuksien mukaiseen reseptin kirjoittamiseen. 

Kustannukset arvioidaan etukäteen

Maksuilla katetaan Kansaneläkelaitoksen toteuttamista Kanta-palveluista aiheutuvat käyttökustannukset sekä Väestörekisterikeskuksen tuottamat varmennepalvelut. Kanta-palveluihin sisältyvät sähköisen lääkemääräyksen palvelut, potilastietojen valtakunnallinen sähköinen arkisto, omien tietojen katseluyhteys ja potilaan tiedonhallintapalvelut.

Vuonna 2019 potilastiedon arkiston käyttöönotot jatkuvat yksityisellä sektorilla, palvelujen käyttö laajenee ja käyttäjien määrä kasvaa. 

Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät vuosittain arvion perusteella. Tarkoituksena on, että jokainen käyttäjä – julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajat sekä apteekit – maksaa vain toteutuneesta käytöstä. 

Vuoden 2019 kokonaiskustannukset ovat arviolta 14,5 miljoonaa euroa. Tästä apteekkien osuus on 2,7 miljoonaa euroa, julkisen terveydenhuollon 9,3 miljoonaa euroa ja yksityisen terveydenhuollon 2,5 miljoonaa euroa. 

Lisätiedot

erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, p 02951 63381
erityisasiantuntija Marja Penttilä, p. 0295 163 404, [email protected]


Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista 

Sivun alkuun