Hyppää sisältöön
Media

Tee hopulle loppu! – Kiireen hallinta ehkäisee tapaturmia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2015 8.52
Tiedote

Perjantaina 13. marraskuuta järjestettävän kansallisen Tapaturmapäivän teemana on kiire.

Kiireessä huomiokyky heikkenee ja tapaturmariski kasvaa. Kiireen aiheuttamat tapaturmat ovat kuitenkin ehkäistävissä: Varaa aikaa. Arvio ja poista vaaranpaikat. Pidä huolta esteettömistä kulkuteistä ja valaistuksesta.

Kiire on merkittävin työn henkistä kuormittavuutta aiheuttava tekijä, ja monet työtapaturmat sattuvat kiireessä. Kiire, kireä työtahti ja suuri työmäärä lisäävät stressiä työssä.

Hopulla on usein ikävät seuraukset

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat yli 80 prosenttia sairauspoissaoloista työstä. Vammautumiset vievät ennenaikaiselle eläkkeelle ja aiheuttavat suuret sairaanhoidon kustannukset.

Suurin osa tapaturmista sattuu arkisessa ympäristössä, kotona, lenkkipolulla, vapaa-ajan vietossa. Tyypillisiä ovat kaatumiset, liukastumiset ja putoamiset. Tapaturmien taustalla on useimmiten inhimillinen virhe.

Tapaturmiin kuolee Suomessa noin 2500 henkilöä vuosittain. Tapaturmat on merkittävin terveiden elinvuosien menetyksiä aiheuttava kuolinsyy aina myöhäiseen keski-ikään asti. Suomen tapaturmakuolleisuus on Euroopan neljänneksi korkein.

Erikoissairaanhoidossa hoidetaan tapaturmien takia enemmän potilaita kuin minkään muun syyn takia. Jokaista vakavaa tapaturmaa kohti sattuu moninkertainen määrä lievempiä tapaturmia - Suomessakin vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Tapaturmista aiheutuu miljardiluokan kustannukset.

Yhteistyökumppanit

Tapaturmapäivän järjestävät yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Punainen Risti, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto, Finanssialan Keskusliitto, Työturvallisuuskeskus, Liikenneturva, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Puolustusvoimat, Poliisihallitus, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Onnettomuustutkintakeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Suomen Kuntaliitto.

Testaa kiireesi taso

Lue TTL:n tietokortti

Lisätietoja

Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies, valtakunnallisen tapaturmayhteistyöryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163 177

Kerttuli Harjanne, asiantuntija, Työturvallisuuskeskus, [email protected]

Sivun alkuun