Hyppää sisältöön
Media

Tarkkailulähetteen laatimista psykiatriseen hoitoon selkiytetään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2011 11.31
Tiedote -

Mielenterveyslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että terveyskeskuksen vastaava lääkäri voisi määrätä myös muun kuin virkasuhteessa olevan laillistetun lääkärin laatimaan tarkkailulähetteitä ja pyytämään poliisilta virka-apua potilaan toimittamiseksi terveyskeskukseen tai sairaalaan.  

Lainmuutoksella oikeutettaisiin näiden julkista valtaa sisältävien tehtävien hoito myös muussa kuin virkasuhteessa. Tavoitteena on turvata potilaan oikeus tarpeenmukaisiin psykiatrisiin palveluihin.

Kunnan asukkaiden tulee saada tarpeenmukaiset mielenterveyslaissa määritellyt palvelut myös silloin, kun perusterveydenhuollon palvelut tuottaa yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö. Näissä tilanteissa myös yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olevat laillistetut lääkärit voisivat tarvittaessa laatia tarkkailulähetteitä ja pyytää virka-apua potilaan toimittamiseksi sairaalaan. Määräys tarkkailulähetteiden laatimiseen annettaisiin kirjallisena, ja se koskisi siinä yksilöityä lääkäriä sekä toimimista nimetyssä toimintayksikössä.

Lisäksi laillistettu lääkäri oikeutettaisiin toimimaan lausunnonantajana raskauden keskeyttämisessä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla säilyisi edelleen raskauden keskeyttämisestä annetussa laissa säädetty ohjausvalta.

Julkisen vallan käyttöä sisältäviin tehtäviin, joita hoidetaan mielenterveyslain ja raskauden keskeyttämisestä annetun lain nojalla, sovellettaisiin rikoslaissa säädettyä rikosoikeudellista virkavastuuta silloinkin, kun tehtävä on tehty muutoin kuin virkasuhteessa.

Hallitus päätti torstaina 3. helmikuuta asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Päivi Kaartamo, p. 09 160 74353Sivun alkuun