Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Syrjäseutujen lääkehuollon turvaamiseksi ehdotetaan uusia keinoja

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.10.2008 7.00
Tiedote -

STM ja Lääkelaitos tiedottavat

Lääkelaitoksen sosiaali- ja terveysministeriölle luovuttamassa lääkelain muutosesityksessä ehdotetaan uusia keinoja apteekkitoiminnan kehittämiseksi ja syrjäseutujen lääkehuollon turvaamiseksi.

Apteekkitoiminta liitettäisiin entistä läheisemmin osaksi terveydenhuoltoa ja samalla turvattaisiin toiminta myös pienen väestöpohjan alueilla. Sivuapteekkien määrän rajoitus poistuisi ja apteekkien palvelupisteiden (lääkekaappien) perustaminen vapautuisi syrjäseuduilla. Mahdollisuus lääkkeiden internetkauppaan täydentäisi apteekkien palveluja. Kuntien roolia vahvistettaisiin alueensa apteekkipalveluiden toimivuuden seurannassa ja arvioinnissa.

Muutokset antavat elinkeinonharjoittajille eli apteekkareille uusia mahdollisuuksia kehittää apteekkitoimintaa alueellaan. Apteekkarin olisi mahdollista perustaa apteekin palvelupisteitä ilman luku-määrärajoitusta ennakkoilmoituksella. Kattavampi apteekkien palvelupisteverkosto parantaisi osaltaan itsehoitolääkkeiden saatavuutta. Lääkeneuvonnan käytännön menettelyjen uudistamisen myötä myös reseptilääkkeiden välittäminen apteekin palvelupisteistä tulisi mahdolliseksi.

Esitys sisältää myös linjaukset kansallisesta apteekin verkkopalvelutoiminnasta ja siihen liittyvästä lääkkeiden internet-myynnistä. Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotto luo uusia mahdollisuuksia kehittää sähköistä asiointia apteekeissa. Verkkoapteekkitoiminnan katsotaan osaltaan parantavan kansalaisten lääkehuoltoa.

Lakiehdotus sisältää esitykset myös lääkkeiden koneellisen annosjakelun toteuttamisesta. Koneellista annosjakelua voisivat suorittaa myös lääketehtaat. Annosjaeltujen lääkkeiden myynti tapahtuisi jatkossakin apteekkien kautta. Toimivalla annosjakelupalvelulla on mahdollista parantaa erityisesti ikääntyneiden ja monia lääkkeitä käyttävien potilaiden lääkehoidon onnistumista.

Taloudellisena kannusteena syrjäseutujen lääkehuollon turvaamiseksi ehdotetaan, että sivuapteekin liikevaihdosta maksettava apteekkimaksu laskettaisiin erillään apteekin liikevaihdosta. Apteekkien palvelupisteiden liikevaihdosta ei määrättäisi apteekkimaksua. Lisäksi esitykseen sisältyy erillinen muistio, joka koskee apteekkimaksun mahdollista ennakonkantoa ja sen toteuttamista verohallinnon tehtävänä.

Lääkkeiden kuluttajille tapahtuvan markkinoinnin osalta esitetään selkeämpiä säädöksiä. Ehdotuksen mukaan ihmisten terveyttä tai sairauksia käsittelevissä kirjoituksissa ei saisi sairaus- tai oirelähtöisesti viitata lääkehoitoihin eikä kehottaa väestöä hakeutumaan lääkärin vastaanotolle lääkehoito-mahdollisuuksien selvittämiseksi. Valvonnan tehostamiseksi ehdotetaan myyntiluvanhaltijoille myös velvollisuutta selvittää markkinointitoimiaan vuosittain. Selvitys lisäisi avoimuutta myös terveydenhuollon tieteellisille yhdistyksille ja potilasjärjestöille annetun suoran tai epäsuoran taloudellisen tuen osalta.

Lääkelaitoksen esitys lääkelain ja apteekkimaksusta annetun lain muuttamiseksi luovutettiin sosiaali- ja terveysministeriölle 1.10.2008. Esitys perustuu ministeriön maaliskuussa antamaan toimeksiantoon ja apteekkityöryhmän selvitykseen 2007 sekä työn aikana pidettyihin kahteen sidosryhmien kuulemistilaisuuteen. Lääkelaitoksen esitys perustuu viranomaisten nykyisiin tehtäväjakoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö tulee lähettämään Lääkelaitoksen esityksen lausuntokierrokselle. Saatujen lausuntojen perusteella ehdotus viimeistellään ja tavoitteena on, että hallituksen esitys lääke-lain muuttamiseksi voitaisiin antaa eduskunnalle vuoden 2009 aikana.


Koko esitys:

www.laakelaitos.fi
Lääkelaitoksen esitys (pdf), muistio ennakkokannosta (pdf), saatekirje (pdf)

Lisätietoja:
hallitusneuvos Pekka Järvinen, STM, puh. (09) 160 73800, 050 563 8347, [email protected]
osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti, Lääkelaitos, puh. (09) 4733 4221
hallintopalvelupäällikkö Tuula Sandholm, Lääkelaitos, puh. (09) 4733 4254
[email protected]

Sivun alkuun