Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi valitsi nuorten hyvien työkäytäntöjen ehdokkaat EU-kilpailuun

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.10.2006 13.00
Tiedote -

Seinäjoen koulutuskeskuksen Työssä oppimisen työturvallisuus ja Skills Finland ry:n Työturvallisuuden taitopassi edustavat Suomea EU:n työterveys- ja turvallisuusviraston kilpailussa ”Hyvä startti työhön”. Työsuojeluneuvottelukunnan Bilbao-jaosto nimesi kokouksessaan 8.9.2006 Suomen ehdokkaat vuoden 2006 Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanjan kansainväliseen arviointiin. Ensimmäiselle sijalle Bilbao-jaosto asetti Seinäjoen koulutuskeskuksen Työssä oppimisen työturvallisuushankkeen ja toiselle sijalle Skills Finland Ry:n Työturvallisuuden taitopassin.

EU:n työterveys- ja työturvallisuusviraston nuorten hyvien käytäntöjen kilpailun voittajat palkitaan maaliskuussa 2007 Bilbaossa Espanjassa.

Seinäjoen koulutuskeskuksen Työssä oppimisen työturvallisuushanke painottaa opiskelijoiden hyvinvointia ja työturvallisuutta koko opiskelun ajan. Hanke kiinnittää huomiota työturvallisuuteen sekä ammattioppilaitoksissa että yrityksissä. Työterveys- ja työturvallisuusasioiden omaksuminen on sisällytetty ammattitaidon osaksi.

Skills Finland ry:n Työturvallisuuden taitopassin tavoitteena on, että työuralle valmistautuva nuori osaa arvioida oman ammattialansa keskeiset turvallisuusriskit. Lisäksi nuori oppii soveltamaan terveys- ja turvallisuustietojaan. Työturvallisuuden taitopassia käytetään myös nuorten huippuosaajien kansallisessa ja kansainvälisessä valmennus- ja kilpailutoiminnassa.

Työssä oppiminen ja työturvallisuus

Seinäjoen koulutuskeskuksen Työssä oppiminen ja työturvallisuushanke sisältää selkeät periaatteet ja menettelytavat, joilla ammattiin valmistuvat opiskelijat saavat käytännön valmiudet työterveys- ja työturvallisuusriskien huomioon ottamiseen työssä. Opiskelijoiden hyvinvointia ja työturvallisuutta painotetaan koko opiskelun ajan niin koulun työtiloissa kuin työssä oppimisyrityksissä. Työterveys- ja työturvallisuusasioiden omaksuminen on sisällytetty osaksi ammattitaitoa. Oppimisen tueksi on laadittu opintoalakohtaisia oppaita. Yritysten ja oppilaitoksen välinen hyvä yhteistyö on edesauttanut hyvien käytäntöjen leviämistä laajemminkin. Hyvä käytäntö antaa perustan työkulttuurin muutokselle.

Työturvallisuuden taitopassi

Skills Finland ry:n Työturvallisuuden taitopassi sisältää laajan aineiston työterveydestä - ja työturvallisuudesta. Työuraansa aloittavat nuoret saavat käyttöönsä hyvän käytännön kokonaisuuden, joka tukee heitä työturvallisuusasioiden omaksumisessa. Taitopassi toimii nuorten, työpaikkojen ja oppilaitosten työterveys- ja työturvallisuusyhteistyön kehittämisessä. Työturvallisuuden taitopassin sisältötavoitteet ovat nuorten oman terveys- ja turvallisuustietoisuuden herättäminen sekä osaamisen arvioiminen käytännössä. Lisäksi taitopassi ohjaa nuoria perehtymään ammattialansa turvallisuusriskeihin, työpaikan työturvallisuuden tarkasteluun ja toimintatapojen kehittämiseen. Menetelmä on ”paketoitu” käytettävään muotoon CD-levylle.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Hannu Stålhammar, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (09) 160 73108 tai [email protected]

Työssä oppimisen työturvallisuus, Seinäjoen koulutuskeskus, Seinäjoen ammattioppilaitos, lisätietoja: projektipäällikkö Inkeri Ritamäki, puh. 020 124 5000, gsm 040 868 0700, [email protected]

Työturvallisuuden taitopassi, Skills Finland ry, lisätietoja projektityöntekijä Laura Laakkonen, puh. (09) 8689 680, [email protected]

Sivun alkuun