Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Teknologiska forskningscen-tralen informerar
Finländskt hälso- och välfärdskunnande presenteras under storevenemanget HIMSS & Health 2.0 som ordnas 7–11.9.

Social- och hälsovårdsministeriet
3.9.2020 12.40
Pressmeddelande

Toppevenemanget för digital hälsa, HIMSS & Health 2.0, ordnas helt och hållet på webben den 7–11 september. Innovationerna inom den finländska social- och hälsovården och aktörerna inom branschen lyfts fram under evenemanget. Till det virtuella evenemanget väntas över 3 000 gäster från olika delar av världen.

Covid-19-pandemin och det ökade behovet av digitala lösningar för hälsa och välfärd som pandemin medfört syns i konferensinnehållet år 2020. 

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Teknologiska forskningscentralen VTT har sammanställt en omfattande helhet av finländsk spetskompetens inom social- och hälsovården för det virtuella evenemanget. Det bärande temat är digitaliseringens betydelse inom välfärdssektorn i hanteringen av coronakrisen. 

Social- och hälsovårdsministeriets övriga viktiga teman är utnyttjande av social- och hälsouppgifter inom forskning, utveckling av innovationer och kunskapsbaserad ledning samt möjligheterna att med hjälp av teknik stödja att äldre personer ska kunna bo hemma. I båda temahelheterna lyfts användningen av artificiell intelligens och robotik fram. 

Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila kommer att hålla konferensens inledande anförande. Finlands ambassadör för hälsa och välfärd, Päivi Sillanaukee, är ordförande för den internationella rådgivande gruppen på hög nivå vid mötet. Sillanaukee deltar också i konferensens öppningspanel tillsammans med Hans Kluge, regiondirektör för WHO Europa och Gottfried Ludewig, direktör för digital hälsa och innovationer vid Tysklands hälsoministerium. Tyskland är EU:s ordförandeland.

Finländskt kunnande inom hälsoteknik presenteras i det smarta virtuella hemmet för äldre

Under webbevenemanget kan man bland annat besöka ett smart virtuellt hem för äldre, där man kan bekanta sig med tekniska lösningar som stöder boende hemma och hemvård och diskutera med de föredragande och andra gäster med hjälp av avatarer. Idén med konceptet smarta hem, som Teknologiska forskningscentralen VTT står bakom, är att visa att åldrandet i framtiden inte utgör något hinder för att bo hemma.

Det smarta hemmet har huvudsakligen sammanställts av lösningar som utarbetats av finländska företag. Finland samarbetar med Japan för att utveckla hälsoteknik för äldre, och också lösningar från Japan ingår.

Vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning presenteras dessutom sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården i forsknings- och innovationsverksamhet. Finland har en unik lagstiftning om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Lagstiftningen har väckt stort internationellt intresse. Man kan till exempel bekanta sig med Findatas, dvs. Tillståndsmyndighetens för social- och hälsovårdsuppgifter, verksamhet och tjänster samt Institutet för hälsa och välfärds öppna data, som har utnyttjats framgångsrikt i hanteringen av coronaepidemin.

I samband med konferensen ordnar social- och hälsovårdsministeriet ett separat evenemang om hur användningen den europeiska hälsoinformationen kan utvecklas. Målet är att utveckla verksamhetssätt och lösningar genom vilka hälsouppgifter bättre än tidigare kan utnyttjas inom vården av patienter och forskningen i hela Europa, samtidigt som man värnar om informationssäkerheten och de etiska principerna. En inspelning av det separata evenemanget ses som en del av huvudeve-nemanget. 

HIMSS & Health 2.0 ordnades för första gången i Helsingfors år 2019. Social- och hälsovårdsministeriet är samarbetspartner till det stora digitala hälsoevenemanget tillsammans med den internationella organisationen Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) och finländska partner fram till år 2022.  

Mer information

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 139, [email protected]
Antti Piirainen, Institutet för hälsa och välfärd & Findata, tfn 029 524 7644, [email protected]
Marketta Niemelä, Teknologiska forskningscentralen VTT, tfn 040 574 6549, [email protected] (smarta hem)

Sivun alkuun